NU Actueel

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Dit project is een brede opdracht die door een opdrachtgever gegeven wordt. Er is een probleem en de opdrachtgever vraagt de leerlingen of ze hier een goede oplossing voor willen bedenken. De leerlingen maken met hun docent afspraken hoe het project verder vorm zal krijgen en wat de precieze opdracht is.

Veel succes!

Inhoud

 1. Oriëntatie
 2. Opdrachtgever
 3. Informatie en inspiratie
 4. Proces / Hoe gaan we werken?

1 Oriëntatie

Er is een groot woningtekort in Nederland. Doordat er de afgelopen jaren te weinig woningen zijn gebouwd en er wel meer mensen in Nederland zijn komen wonen, zitten we in een regelrechte wooncrisis. Het is voor veel mensen steeds lastiger om een huis te kopen: doordat er te weinig huizen zijn, stijgen de prijzen van een huis ook nog eens.

Een mogelijke oplossing? Meer huizen bijbouwen. Er wordt verwacht dat er in 2021 63.000 nieuwe woningen worden opgeleverd, maar dat is nog niet genoeg. Er worden weliswaar steeds meer nieuwbouwprojecten opgestart, maar het kost tijd voordat er ook echt nieuwe huizen staan. De woningnood blijft de komende jaren dus nog wel een probleem.

Bron:  nu.nl

Oriëntatievragen
 • Worden er in jouw omgeving ook nieuwe woningen gebouwd?
 • In wat voor soort huis kun je eigenlijk allemaal wonen? En in wat voor soort huis woon jij?
 • Wat vind jij mooi aan een huis? Wat vind je minder mooi?
 • Schat in op hoeveel vierkante meter jij woont. Hoeveel vierkante meter is dat per persoon?
 • Wat zijn de voordelen van het bouwen van een flatgebouw? En wat de nadelen?
 • In wat voor soort huis zou jij het liefst willen wonen?
Verdiepende vragen 
 • Is er in de plaats van jouw school nog plek waar nieuwe huizen kunnen worden gebouwd?
 • Huizen kunnen van verschillende materialen worden gebouwd. Een paar voorbeelden zijn beton, staal, bakstenen, sandwichplaten en hout. Zoek voor elk genoemd materiaal een voor- en nadeel als het gebruikt wordt bij de bouw van een huis. Denk aan prijs, sterkte, duurzaamheid, etc.
 • Wat vind jij mooie huizen? Van welk materiaal zijn die huizen gemaakt?
 • Hoe zou je een huis duurzamer kunnen maken?

2 De opdrachtgever

 

Hallo,

Mijn naam is Melissa Boom en ik ben de burgemeester in jouw gemeente*. Ook hier hebben we grote problemen omdat er te veel mensen zijn die geen woning kunnen vinden. Daarom willen we nieuwe woningen bouwen, maar we weten nog niet precies waar en hoe. Ook hebben we helaas maar een beperkt budget. Zouden jullie ons hierbij willen helpen, en een projectplan voor ons willen opstellen? Je mag zelf weten hoe je het aan me presenteert, maar ik wil in ieder geval weten wáár het project gaat plaatsvinden en een schets van de huizen is ook wel handig.

* fictieve rol

Programma van eisen:
 • Er moet ruimte zijn voor minstens 50 mensen. Bepaal zelf wie de doelgroep gaat zijn en onderbouw waarom je deze doelgroep kiest.
 • Elke woning moet minstens 40m2 zijn. Houdt daarmee rekening met je doelgroep, en wat hun eisen zijn voor een woning.
 • Wil je doelgroep ook een mogelijkheid om naar buiten te gaan, zoals een tuin of een balkon? Neem dat mee in je keuzes.
 • De locatie moet geschikt zijn om te wonen. Kies zelf een gebied in de plaats waar de nieuwe woningen komen te staan.
 • Elke verdieping is minimaal 3 meter hoog.
 • Je hebt een budget van 10 miljoen euro.
 • De woningen moeten zo duurzaam mogelijk zijn.
 • Het huis moet sterk genoeg zijn. Zeker als een gebouw de hoogte in gaat, is de keuze voor het materiaal heel belangrijk.
 • Zorg dat iedere woning genoeg natuurlijk licht krijgt. De zon komt op in het oosten en gaat onder in westen. Op het zuiden staat langer zon dan op het noorden.

Virtuele prijzen:

 • De kosten voor een stuk grond zie je hieronder in de tabel:
  Provincie   Kavelprijzen per m2
  Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland, Flevoland   €250
  Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant   €400
  Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht   €600
 • De kosten voor verschillende materialen en verschillende lagen zijn:
 Kosten fundering per m2  Kosten per m3  Kosten per m2 dak
  Bouwmaterialen   Beton   €300   €900   €45
  Staal   €225   €800   €80
  Bakstenen   –   €700   –
  Sandwichpanelen   –   €550   €35
  Hout   –   €950   €60

3 Informatie en inspiratie

Uit de media:

NOS over de woningcrisis (NOS)

Tijdelijke flexwoningen in Utrecht (AD)

Kleiner wonen (RTL nieuws)

Protestmars tegen woningcrisis (NOS)

Prijzen van materialen voor huizenbouw gestegen (NOS)

Informatieve sites en filmpjes

Centraal planbureau over het bouwproces

Belangrijke bouwmaterialen

Rijksoverheid over bouwregelgeving

Wikipediapagina over huizen

Wikipediapagina over woningtypen

Google Maps

Verwijzingen naar Overal NaSk
 • Overal NaSk 1-2 vwo/gymnasium: Hoofdstuk 5 Warmte
 • Overal Natuurkunde 3 havo/vwo: Hoofdstuk 5 Energie en duurzaamheid
 • Overal Natuurkunde 3 havo/vwo: Hoofdstuk 7 Materialen

4 Proces / Hoe gaan we werken?

Globale tijdpad
Informatie over het project Vandaag
Groepjes maken en groepsafspraken.

Gebruik het groepsformulier.

De opdracht omschrijven.

Gebruik het opdrachtformulier.

Overleg en spreek af wie wat doet voor de volgende keer.
Uitwerken
Eindresultaat klaar
Presenteren
Formulieren

Groepsformulier

Hierin leg je de afspraken vast die je in de groep maakt. Voor je verder gaat moet je dit aan je docent laten zien. 

Opdrachtformulier

Hierin schrijf je in je eigen woorden op wat de opdracht is en wat je uiteindelijk gaat maken of opleveren. Als je dit hebt ingevuld ga je naar je docent voor een Go op het project. 

Werkwijzeformulier

In dit formulier noteer je hoe je met je groep gaat werken. Hoe vaak je overlegt en welke afspraken je elke keer maakt. Ook dit laat je door je docent aftekenen. 

Tips voor de docent
 • Neem contact op met uw eigen gemeente. Een vertegenwoordiger van de gemeente kan het project introduceren op school of in een video zoals in de voorbeeldvideo. Als deze vertegenwoordiger ook kan helpen bij het beoordelen van de projectplannen, is dat van grote meerwaarde voor het project.
 • Werk samen met collega’s van andere vakgroepen. Bijvoorbeeld voor
  • Economie: de financiële aspecten
  • Nederlands: presentatietechnieken
  • Beeldende vorming: ontwerpen en maken van informatief beeldend materiaal

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar