NU Actueel

Project: Roomcamp

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De docent(e) bepaalt of deze opdracht individueel of in groepsverband uitgevoerd wordt. Indien van toepassing bepaalt hij/zij ook de groepssamenstelling en grootte.

Voordat leerlingen met deze opdracht starten kunnen zij:

 • de gemiddelde snelheid uitrekenen
 • een s,t-diagram maken en analyseren
 • de zwaartekracht uitrekenen
 • een vectoranalyse maken

Dit project is een brede opdracht die door een opdrachtgever gegeven wordt. Er is een probleem en de opdrachtgever vraagt de leerlingen of ze hier een goede oplossing voor willen bedenken. De leerlingen maken met hun docent afspraken hoe het project verder vorm zal krijgen en wat de precieze opdracht is.

Veel succes!

Inhoud

 1. Oriëntatie
 2. Opdrachtgever
 3. Informatie en inspiratie
 4. Proces / Hoe gaan we werken?

1 Oriëntatie

Het leven, zoals we dat in alle vormen gewend waren tot het begin van 2020, lag wereldwijd stil door het coronavirus. Om verspreiding in Nederland tegen te gaan heeft de Rijksoverheid diverse maatregelen genomen, in eerste instantie door een intelligente lockdown af te kondigen. In het kort komt dat neer op (zoveel mogelijk) thuis blijven.

Integrale persconferentie in het kader van corona van 31 maart 2020, bron: Rijksoverheid*

*deze video alleen gebruiken wanneer de situatie rondom COVID-19 het uitgangspunt is

Topzwemmers die nu niet in het water trainen, bron: NOS Studio Sport

https://nos.nl/artikel/2328769-geen-badmuts-maar-wandelstokken-voor-zwemduo-kromowidjojo-en-weertman.html

Ook sportverenigingen moesten in ieder geval tot en met dinsdag 28 april 2020 hun deuren gesloten houden. John van Heteren, voorzitter van de Sliedrechtse zwem- en waterpolovereniging Door Water Fit (afgekort DWF), wilde de leden een thuisalternatief voor het sporten bieden toen zij tijdelijk niet in het zwembad kunnen trainen. Belangrijker nog dan de oefeningen, wil de voorzitter onderzoeken welk soort sportdrankje er het beste gebruikt kan worden bij deze bootcamp in huis, oftewel roomcamp.
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, is deze roomcamp nog steeds relevant. Sporters mogen deels hun trainingen in het water hervatten, binnen bepaalde kaders, maar ze zwemmen bijvoorbeeld wel minder lang. Om hun zwemtrainingen aan te vullen, is de roomcamp dus een ideale uitkomst.

Oriëntatievragen
 • Wat is jouw favoriete sport en hoe sportte jij voor de crisis?
 • Hoe sport jij nu in tijden van de pandemie?
 • John van Heteren is naast voorzitter, ook zwemmer. In zijn laatste wedstrijd voor de maatregelen zwom hij onder meer een persoonlijk record op de 25 meter vlinderslag. Zijn nieuwe tijd is 15,67 seconden. Bereken zijn gemiddelde snelheid.
 • John heeft een massa van zeventig kilogram. Bereken zijn zwaartekracht.
 • Teken een vectoranalyse van John in zijn meest recente race. Ga er vanuit dat de snelheid van John constant is.
Verdiepende vragen
 • Noem drie krachtoefeningen die de DWF-zwemmers thuis kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jezelf opdrukken, zie https://www.youtube.com/watch?v=doQcvm0A3w4
 • Noem drie conditieoefeningen die de DWF-zwemmers thuis kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Just Dance liedje nadoen, zie https://www.youtube.com/watch?v=x86m9mwNC44
 • Wat is het grote voordeel voor je gewrichten wanneer je in het water traint?
 • Waarom wordt na afloop van een training geadviseerd om een glas chocolademelk te drinken?

2 De opdrachtgever

Video opdrachtgever coronacrisis:

Video opdrachtgever alternatief:

Programma van eisen:
 • Maak een video van maximaal vijf minuten waarin je onderstaande eisen presenteert
 • Maak bij één van de drie krachtoefeningen die je bij de eerste verdiepingsvraag als antwoord hebt gegeven een vectoranalyse en leg uit wat deze krachten voor rol spelen in de training.
 • Maak bij één van de drie conditieoefeningen die je bij de tweede verdiepingsvraag als antwoord hebt gegeven een s,t-diagram en leg uit waarom de curve er zo uitziet.
 • Omschrijf de definitie van hypotone, hypertone en isotone sportdrankjes, wat hun werking is en geef van elk een voorbeeld
 • Geef een advies welk sportdrankje de wedstrijdzwemmers van DWF het beste kunnen gebruiken bij hun roomcamp en licht het antwoord toe

3 Informatie en inspiratie

Voorbeelden

Voorbeelden:
Bureau Sport At Home: Zwemmen in de achtertuin van Sharon van Rouwendaal!

https://www.youtube.com/watch?v=ahtz4_WVqTw&t=75s

Uit de media:

Website coronavirus DWF
https://www.doorwaterfit.nl/2020/03/15/gevolgen-corona-virus-dwf/

AD artikel over topzwemster Femke Heemskerk en hoe ze nu toch een beetje kan trainen
https://www.ad.nl/andere-sporten/femke-heemskerk-getrouwd-in-canadees-koffietentje-binnen-twee-minuten-klaar~a341943f/

Maatregelen coronavirus, bron: Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Informatieve sites en filmpjes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sportdrank

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotoniciteit 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isotoon_(oplossing)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypertoniciteit

Verwijzingen naar Overal NaSk
 • Overal Natuurkunde 3hv: Hoofdstuk 4 Kracht en beweging
Vaardigheden

Presenteren (wikiwijs)

4 Proces / Hoe gaan we werken?

Globale tijdpad
Informatie over het project Vandaag
Groepjes maken en groepsafspraken.

Gebruik het groepsformulier.

De opdracht omschrijven.

Gebruik het opdrachtformulier.

Overleg en spreek af wie wat doet voor de volgende keer.
Uitwerken
Onderzoek klaar
Presentatievideo opnemen
Formulieren

Groepsformulier

Hierin leg je de afspraken vast die je in de groep maakt. Voor je verder gaat moet je dit aan je docent laten zien. 

Opdrachtformulier

Hierin schrijf je in je eigen woorden op wat de opdracht is en wat je uiteindelijk gaat maken of opleveren. Als je dit hebt ingevuld ga je naar je docent voor een Go op het project. 

Werkwijzeformulier

In dit formulier noteer je hoe je met je groep gaat werken. Hoe vaak je overlegt en welke afspraken je elke keer maakt. Ook dit laat je door je docent aftekenen. 

Project uitgevoerd?
Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Stuur jullie video in en wie weet ontvangen jullie een sportief presentje voor de hele klas!
Stuur je video in via dit formulier.

 

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar