NU Actueel

Project: Jacuzzi

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De docent(e) bepaalt of deze opdracht individueel of in groepsverband uitgevoerd wordt. Indien van toepassing bepaalt hij/zij ook de groepssamenstelling en grootte.

Voordat leerlingen met deze opdracht starten kunnen zij:

 • de gemiddelde energie uitrekenen door verschillende formules
 • de kosten voor energie berekenen
 • analyseren hoe energie wordt gebruikt
 • analyseren hoe energie bespaard kan worden

Dit project is een brede opdracht die door een opdrachtgever gegeven wordt. Er is een probleem en de opdrachtgever vraagt de leerlingen of ze hier een goede oplossing voor willen bedenken. De leerlingen maken met hun docent afspraken hoe het project verder vorm zal krijgen en wat de precieze opdracht is.

Veel succes!

Inhoud

 1. Oriëntatie
 2. Opdrachtgever
 3. Informatie en inspiratie
 4. Proces / Hoe gaan we werken?

1 Oriëntatie

Het leven, zoals we dat in alle vormen gewend waren tot het begin van 2020, ligt momenteel wereldwijd stil door het coronavirus. Om verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te gaan heeft de Rijksoverheid diverse maatregelen genomen. In het kort komt het neer op (zoveel mogelijk) thuis blijven.

Integrale persconferentie in het kader van corona van 13 oktober 2020, bron: Rijksoverheid en NOS

 

Dat betekent dat mensen thuis moeten werken, mits het werk dat toelaat. Ook moeten we onze sociale contacten beperken en vooral tijd thuis doorbrengen. Concreet zijn er dus twee dingen: je gebruikt meer energie doordat je thuiswerkt én je moet je op eigen grond goed kunnen vermaken.
In deze opdracht ga je uitzoeken hoeveel energie een huishouden daadwerkelijk extra gebruikt in de pandemie én of ‘energie slurpende apparaten’ technisch gezien de moeite waard is.

Oriëntatievragen
 • Welke activiteiten doe jij nog buitenshuis?
 • Noem drie dingen die jij nu thuis doet wat je voorheen niet deed.
 • Schat hoeveel energie een huishouden van twee personen gemiddeld per maand in 2019 gebruikte.
 • Schat hoeveel kosten het stel uit bovenstaande vraag dan kwijt is.
 • Noem drie manieren om (in het oude normaal) energie te besparen.
Verdiepende vragen
 • Wat zijn drie voordelen van thuiswerken vanuit de invalshoeken milieu, gezondheid en duurzaamheid gezien?
 • Wat zijn drie nadelen van thuiswerken vanuit de invalshoeken sociaal, economie en voor je lichaam en geest gezien?
 • Schets een grafiek waarin je de maanden uitzet tegenover het energieverbruik en licht de curve toe.
 • Waarom zijn alle elektrische apparaten in huis nu parallel geschakeld in plaats van serie zoals in de vorige eeuw? Licht je antwoord toe met een schakelschema voor elke schakeling.
 • Geef een advies welke drie elektrische apparaten, die niet veel energie gebruiken, je goed thuis kan gebruiken tijdens de coronacrisis.
 • Geef een advies welke drie elektrische apparaten, die wel veel energie gebruiken, je beter niet thuis kan gebruiken tijdens de coronacrisis.

2 De opdrachtgever

Video opdrachtgever coronacrisis:

Programma van eisen:
 • Maak, met de gratis dictafoon app op je smartphone, een podcast van maximaal vijf minuten waarin je onderstaande eisen uitlegt.
 • Een laptop heeft een vermogen van 70 W. Reken uit hoeveel energie deze per week verbruikt. Ga uit van een fulltime baan (veertig uur per week werken) en twee personen die thuiswerken met deze laptop.
 • Kies een ander elektrisch apparaat dat dit stel tijdens het thuiswerken ook gebruikt en reken hetzelfde uit. Bereken ook hoeveel thuiswerken voor dit stel totaal per werkweek kost, ga uit van 1 kWh is 0,22 euro.
 • Reken met gegevens uit de jacuzzi link uit hoeveel energie er nodig is om het kraanwater in de jacuzzi te verwarmen. Gebruik daarbij de formule uit de link.
 • Leg uit waarom het verstandiger is, wanneer je drie keer per week met zijn tweetjes een uur in de jacuzzi zit, om deze aan te laten staan dan elke keer opnieuw te verwarmen.
 • Geef een advies of jij denkt dat het verstandig is om een jacuzzi aan te schaffen. Gebruik de Natuurkundige kennis die je hebt opgedaan als argumenten.

3 Informatie en inspiratie

Voorbeelden:

RTL Vakantie Magazine gezond op vakantie: algemene indruk jacuzzi

Uit de media:

Technische specificaties jacuzzi van Lidl (deze gegevens heb je nodig)
Uitleg van meneer Wietsma over de formule energie (deze informatie heb je nodig)
Uitleg NPO Radio 1 wat een podcast is
Eenvoudige samenvatting persconferentie, bron: Rijksoverheid
Consumentenbond vergelijkt energieprijzen

Verwijzingen naar Overal NaSk
 • Overal Natuurkunde 1-2 vmbo-kgt: hoofdstuk 6 Elektriciteit
 • Overal Natuurkunde 3 vmbo: hoofdstuk 3 Warmte en Energie en 5 Elektriciteit in huis
Vaardigheden

Presenteren (wikiwijs)

4 Proces / Hoe gaan we werken?

Globale tijdpad
Informatie over het project Vandaag
Groepjes maken en groepsafspraken.

Gebruik het groepsformulier.

De opdracht omschrijven.

Gebruik het opdrachtformulier.

Overleg en spreek af wie wat doet voor de volgende keer.
Uitwerken
Onderzoek klaar
Presentatievideo opnemen
Formulieren

Groepsformulier

Hierin leg je de afspraken vast die je in de groep maakt. Voor je verder gaat moet je dit aan je docent laten zien. 

Opdrachtformulier

Hierin schrijf je in je eigen woorden op wat de opdracht is en wat je uiteindelijk gaat maken of opleveren. Als je dit hebt ingevuld ga je naar je docent voor een Go op het project. 

Werkwijzeformulier

In dit formulier noteer je hoe je met je groep gaat werken. Hoe vaak je overlegt en welke afspraken je elke keer maakt. Ook dit laat je door je docent aftekenen. 

Project uitgevoerd?
Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Stuur jullie podcast in en wie weet ontvangen jullie een leuk presentje voor de hele klas!
Stuur je video in via dit formulier.

 

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar