NU Actueel

Nederlandse vredesmissies

 • 23 februari 2021
 • Niveau: Bovenbouw/Onderbouw

In 2020 herdacht en vierde Nederland dat het 75 jaar geleden was dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan is de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Deze Bosatlas staat vol met informatie die je kunt gebruiken bij het vak geschiedenis. Daarom hebben we voor jou deze les gemaakt die je zelfstandig kunt doorwerken. Elke maand gedurende het schooljaar 2020-2021 verschijnt er een nieuwe les op Geschiedenis – Bosatlas WO2.

Kenmerkend aspect en historische vaardigheid

Deze les sluit minder nauw aan bij de kenmerkende aspecten dan vorige lessen. Er is wel aandacht voor etnische zuiveringen tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Dat kan worden gebruikt als verdieping bij kenmerkend aspect 43 ’racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden’.
Je oefent in deze les ook je historische denkvaardigheden. Als je met Geschiedeniswerkplaats (GWP) werkt, lees dan de beschrijving van de vaardigheden in het Overzicht Vakvaardigheden (voor de onderbouw) achterin je informatieboek. Het nummer van de vaardigheid dat je oefent, staat in de opdracht. Ook als je een ander schoolboek geschiedenis hebt, kun je deze opdrachten maken.

Lesdoel

Als je de opdrachten uit deze lesbrief hebt gemaakt kun je (in je eigen woorden en met voorbeelden en bronnen):

 • uitleggen welke vormen van internationale samenwerking na 1945 ontstonden
 • uitleggen wat de juridische betekenis van genocide is en waarom niet alle vervolgde groepen daaronder vallen
 • uitleggen aan welke internationale missies Nederland heeft meegedaan sinds 1945
 • uitleggen welke genocide er in 1995 in Srebrenica plaatsvond en je inleven in diverse betrokkenen
 • een beargumenteerd standpunt innemen over de (politieke en juridische) reacties op de val van Srebrenica

Opdrachten:

Bij opdracht 1 en 2 haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

1. Bestudeer bron 1 De inleiding (BWO2, blz. 174-175)

 1. Noteer drie vormen van internationale samenwerking die na 1945 zijn ontstaan.
 2. Wat was het doel van deze internationale samenwerkingsvormen?

Bron 1 De inleiding

 

2. Lees bron 2 Genocide – inleiding en bron 3 Definitie (BWO2, blz. 180). Bestudeer bron 4 Kaart genocides en massamoorden (BWO2, blz. 180-181).

 1. Wat is volgens het Genocideverdrag van 1948 de definitie van genocide?
 2. Welke groep kun je vervolgen en vermoorden zonder dat er (juridisch) sprake is van genocide?
 3. Waarom drong onder meer de Sovjet-Unie erop aan om de groep van de vorige vraag niet onder genocide te laten vallen? Leg uit met behulp van de kaart en je kennis van geschiedenis.

Bron 2 Genocide – inleiding en Bron 3 Definitie

Bron 4 Kaart genocides en massamoorden

 

Bij vraag 3a t/m 3c haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3). Bij vraag 3d neem je een standpunt in dat je met argumenten uitlegt (GWP vaardigheid 15).

3. Lees de inleidende tekst van bron 5 Nederlandse vredesoperaties (BWO2, blz. 186) en bestudeer daarna de kaarten 1 en 2.

 1. Leg in eigen woorden uit wat een vredesmissie is.
 2. Bedenk en leg uit waarom de Koude Oorlog het moeilijk maakte om vredesoperaties naar conflictgebieden te sturen.
 3. Noteer aan welke vier internationale missies Nederland meedeed (kaart 1).Zet er per missie achter wanneer deze plaatsvond (kaart 2).
 4. Van welke internationale missie weet je (bijna) niets en zou je meer willen weten? Leg met argumenten uit waarom meer informatie over deze missie nuttig is om de wereld van nu beter te begrijpen.

Bron 5 Nederlandse vredesoperaties

In opdracht 4a en 4b haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3). Bij vraag 4c t/m 4e leef je je in in mensen (GWP vaardigheid 11) en bij vraag 4f neem je een beargumenteerd standpunt in (GWP vaardigheid 15).

VN-militair naast de Servische generaal Ratko Mladic in Srebrenica; BRON: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

4. Bestudeer bron 6 Nederlandse betrokkenheid in Srebrenica en Bosnië – Dutchbat (BWO2, blz. 187). Bestudeer ook bron 7 Het drama van Srebrenica (BWO2, blz. 188-189).

 1. Wat was de taak van het Nederlandse bataljon Dutchbat in Srebrenica?
 2. Noteer twee dingen die het lastig maken voor Dutchbat om zijn taak te vervullen.
 3. In 1995 was er nog dienstplicht in Nederland. Stel, je was als dienstplichtig militair bij de val van Srebrenica. Welke gevoelens herinner je je uit deze periode? Leg uit.
 4. Stel, je familie is tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië gevlucht voor het geweld tegen moslims. Hoe kijk jij aan tegen de rol van Dutchbat? Leg uit.
 5. Hoe hebben Nederlandse politici en rechters van het Joegoslavië-tribunaal gereageerd op de val van Srebrenica?
 6. Leg met argumenten uit of je de reactie van de Nederlandse politici en rechters goed en op tijd vindt.

Bron 6 Nederlandse betrokkenheid in Srebrenica en Bosnië – Dutchbat

 

Bron 7 Het drama van Srebrenica

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website

Vredesmissies antwoorden