NU Actueel

De Tweede Wereldoorlog in en de dekolonisatie van Suriname en de Antillen

 • 19 januari 2021
 • Niveau: Bovenbouw/Onderbouw

In 2020 herdacht en vierde Nederland dat het 75 jaar geleden was dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan is de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Deze Bosatlas staat vol met informatie die je kunt gebruiken bij het vak geschiedenis. Daarom hebben we voor jou deze les gemaakt die je zelfstandig kunt doorwerken. Elke maand gedurende het schooljaar 2020-2021 verschijnt er een nieuwe les op Geschiedenis – Bosatlas WO2.

Kenmerkend aspect en historische vaardigheid

Deze les sluit aan bij het kenmerkend aspect nationalistische bewegingen in kolonies en het streven naar onafhankelijkheid. Je oefent in deze les ook je historische denkvaardigheden. Als je met Geschiedeniswerkplaats (GWP) werkt, lees dan de beschrijving van de vaardigheden in het Overzicht Vakvaardigheden (voor de onderbouw) achterin je informatieboek. Het nummer van de vaardigheid die je oefent, staat in de opdracht. Ook als je een ander schoolboek geschiedenis hebt, kun je deze opdrachten maken.

 

Lesdoel
Als je de opdrachten uit deze lesbrief hebt gemaakt kun je uitleggen (in je eigen woorden en met voorbeelden en bronnen):

 • … hoe Suriname en de Antillen betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog.
 • … dat de dekolonisatie in Indonesië en Suriname anders verliep.
 • … hoe de dekolonisatie de bevolkingssamenstelling van Nederland en Suriname heeft veranderd.

Opdrachten:

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN SURINAME EN DE ANTILLEN

Bij opdracht 1 t/m 3 haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

1. Bestudeer bron 1 Dekolonisatie en bron 2 Tijdlijn (BWO2, blz. 132-133 figuur 1 en 2)

 1. Welke kolonies van Nederland zie je op de kaart?
 2. Wanneer werden deze gebieden onafhankelijk?

Bron 1 Dekolonisatie en bron 2 Tijdlijn

2. Lees bron 3 Introductie: Suriname en Antillen (BWO2, blz. 162).
Bekijk bron 4 Suriname en bron 5 Nederlandse Antillen (BWO2, blz. 48-3 en blz. 49-4). Lees ook de toelichting bij de foto’s (BWO2, blz. 48-49).

 1. Zijn Suriname en Gebiedsdeel Curaçao / de Nederlandse Antillen bezet geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog?
 2. Waarom waren Suriname en de Antillen belangrijke gebieden voor de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog?

3. Gebruik nogmaals bron 2. Bestudeer bron 6 Nederlandse begroting voor Suriname en de Nederlandse Antillen (BWO2, blz. 162-2).

Wat is het verband tussen de tekst en het staafdiagram?

Bron 3 Introductie: Suriname en Antillen

 

Bron 4 Suriname

 

Bron 5 Nederlandse Antillen

 

Bron 6 Nederlandse begroting voor Suriname en de Nederlandse Antillen

 

In opdracht 4 ga je vergelijken in de tijd (GWP vaardigheid 7).

4. Lees bron 7 Verdeelde samenleving (BWO2, blz. 162)

 1. Hoe keken de meeste Surinamers tijdens de Tweede Wereldoorlog aan tegen Nederland?
 2. Wat is het verschil met Indonesië?
 3. Wat is het verschil tussen de manier waarop de dekolonisatie van Indonesië en Suriname verliep?
 4. Bedenk waarom de Nederlandse regering anders reageerde op de onafhankelijkheid van Indonesië dan op die van Suriname. Geef een verklaring voor het verschil.

Bron 7 Verdeelde samenleving

 

DE DEKOLONISATIE VAN SURINAME EN DE ANTILLEN

Bij opdracht 5 en 6 haal je informatie uit bronnen (GWP vaardigheid 3).

5. Bestudeer bron 8 Gegevens Suriname a Handel, b Emigratie en immigratie en c Bevolking (BWO2, blz. 163, figuur 3, 4 en 5). Lees ook de toelichtende tekst d Suriname en Nederland.

 1. Welke gebeurtenissen zorgden voor een piek in de emigratie van Surinamers naar Nederland?
 2. Hoe groot is de bevolking van Suriname in 2018 als je die vergelijkt met 1971? Merk je nog iets van de vele emigranten uit de jaren 1975-1980?

Doe het zo:

In 2018 woonden (noteer aantal:) …. mensen in Suriname. In 1971 woonden er (noteer aantal:) … De bevolking was in 2018 dus (kies:) gegroeid / gekrompen ten opzichte van 1971.

Bron 8 Gegevens Suriname a Handel, b Emigratie en immigratie en c Bevolking

 

6. Bestudeer bron 9 Antillen: emigratie en immigratie en bron 10 Het Koninkrijk der Nederlanden (1949-heden) (BWO2, blz. 163, figuur 6 en 7)

 1. Wanneer zie je een piek in de emigratie van de Antillen naar Nederland?
 2. Leg uit hoe de verhouding tussen Aruba en Nederland in de periode 1949-1986 in drie stappen is veranderd.
 3. Wanneer houden de Antillen op te bestaan?

Bron 9 Antillen: emigratie en immigratie en bron 10 Het Koninkrijk der Nederlanden

 

In opdracht 7 leg je uit wat historische situaties te maken hebben met het heden en het eigen leven (GWP vaardigheid 13).

7. Bestudeer bron 11 Nederlanders met een migratieachtergrond (BWO2, blz. 165-4)

 1. In welke twee provincies in Nederland wonen de meeste mensen uit Suriname en de Antillen?
 2. Noteer voor elke provincie om hoeveel personen het gaat.
 3. Wat betekende de dekolonisatie voor de samenstelling van de bevolking in Nederland?

Bron 11 Nederlanders met een migratieachtergrond

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website

De oorlog in Suriname – antwoorden