NU Actueel

Zorgen om gebruik bestrijdingsmiddelen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Telers gebruiken bestrijdingsmiddelen om de landbouwgewassen te beschermen. Hierbij moeten de telers ervoor zorgen dat ze bij gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de veilige grenswaarden blijven. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden van landbouwgebieden in grotere mate worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen dan inwoners buiten agrarische gebieden.

Oppervlakte landbouwgewassen
                tarwe               aardappelen               tulpen                              lelies                                       appels
2016    128 265 ha         1 024 031 are           13 202 ha          60,70 miljoen vierkante meter            7 335 ha
2017    116 430 ha         1 044 870 are           13 408 ha          64,35 miljoen vierkante meter            6 953 ha
2018    112 044 ha         1 014 860 are           14 236 ha          64,24 miljoen vierkante meter            6 598 ha
2019    121 095 ha         1 034 406 are           14 351 ha          60,20 miljoen vierkante meter            6 420 ha

In de tabel staat informatie over de oppervlakte van een aantal landbouwgewassen in Nederland.

Opdrachten

 1. In 2016 werd 60,70 miljoen vierkante meter met lelies verbouwd.
  Schrijf dit getal als gewoon getal.
 2. Hoeveel vierkante meter werd er 2017 meer met lelies verbouwd?
 3. In de tabel staan ook de oppervlaktematen ha en are. Hierbij geldt:  1 ha = 100 are   en  1 are = 100 vierkante meter.
  Hoeveel hectare werd in 2019 verbouwd met aardappelen?
 4. Laat met een berekening zien dat er in 2019 voor tarwe ongeveer 20 keer zoveel oppervlakte werd gebruikt dan voor lelies.
 5. Kijk naar de oppervlakte voor lelies.
  Met hoeveel procent ligt de oppervlakte voor lelies in 2019 lager dan in 2018?
 6. In de uitzending van Eenvandaag van 25 februari 2020 was er aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  Bekijk het eerste deel van de uitzending.
 7. Tussen 1:14 en 1:30 minuten kun je zien hoeveel bestrijdingsmiddelen er voor een aantal gewassen is gebruikt.
  Deze gegevens zijn van het jaar 2016.
  Controleer met een berekening dat in 2016 bij tarwe ruim 218 000 kilogram aan bestrijdingsmiddelen is gebruikt.
 8. Hoeveel bestrijdingsmiddel werd er in 2016 bij aardappelen gebruikt?

Bron: Eenvandaag, CBS

Wil je meer weten over Moderne Wiskunde?
Naar website