NU Actueel

Zorgen om gebruik bestrijdingsmiddelen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Telers gebruiken bestrijdingsmiddelen om de landbouwgewassen te beschermen. Hierbij moeten de telers ervoor zorgen dat ze bij gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de veilige grenswaarden blijven. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden van landbouwgebieden in grotere mate worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen dan inwoners buiten agrarische gebieden.

Oppervlakte landbouwgewassen
             ha tarwe      are aardappelen      ha tulpen       miljoen vierkante meter lelies     ha appels
2016    128265           1024031               13202                           60,70                              7335
2017    116430           1044870               13408                           64,35                              6953
2018    112044           1014860               14236                           64,24                              6598
2019    121095           1034406               14351                           60,20                              6420

In de tabel staat informatie over de oppervlakte van een aantal landbouwgewassen in Nederland.

Opdrachten

 1. Hoeveel hectare werd in 2019 gebruikt voor het telen van aardappelen?
 2. Werd er in 2019 voor tarwe ongeveer 2x, 20x, 200x of 2000x zoveel oppervlakte gebruikt dan voor lelies?
  Leg je antwoord uit.
 3. Kijk naar de oppervlakte voor lelies.
  Met hoeveel procent ligt de oppervlakte voor lelies in 2019 lager dan in 2018?
 4. In de uitzending van Eenvandaag van 25 februari 2020 was er aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  Bekijk het eerste deel van de uitzending.
 5. Tussen 1:14 en 1:30 minuten kun je zien hoeveel bestrijdingsmiddelen er voor een aantal gewassen is gebruikt. Deze gegevens zijn van het jaar 2016.
  Controleer met een berekening dat in 2016 bij tarwe ruim 218 duizend kilogram aan bestrijdingsmiddelen is gebruikt.
 6. Bereken voor 2016 bij welk gewas de grootste hoeveelheid aan bestrijdingsmiddelen is gebruikt.

Bron: Eenvandaag, CBS

Wil je meer weten over Moderne Wiskunde?
Naar website