NU Actueel

Zonne-energie, aanjager van chemische processen

 - NU Actueel Video bekijken

De zon als energiebron om allerlei processen aan te sturen, dat lijkt een droom. Geen fossiele brandstoffen meer nodig en daardoor ook veel minder uitstoot van CO2Onderzoekers werken hiervoor aan zogeheten fotokatalysatoren, katalysatoren die bijvoorbeeld stabiele chemische bindingen met behulp van zonlicht kunnen verbreken. Dit is een eerste stap op weg naar een grootschalige, nuttige toepassing. Lees hierover dit artikel.

Opdrachten

  1. Leg het begrip fotokatalysator goed uit.

De onderzoekers zoeken naar aangepaste katalysatoren zodat er in plaats van uv-licht, ook zichtbaar licht gebruikt kan worden. Zichtbaar licht bevat minder energie.

  1. Reken uit hoeveel joule er minder nodig is in zo’n aangepaste katalysator. Gebruik Binas tabel 5 en 19 en reken met een gemiddelde waarde voor het uv- en het zichtbare licht.

Behalve deze verminderde energiebehoefte geven de onderzoekers nog twee redenen aan om gebruik te maken van zichtbaar licht.

  1. Geef deze twee redenen en leg deze uit.

Verbruggen legt in het artikel en het bijbehorende filmpje uit dat de onderzochte techniek een zogenaamd één-staps-proces is.

  1. Leg uit wat de voordelen zijn van een één-staps-proces.

In het filmpje geeft Verbruggen aan dat hij graag kinderen enthousiast wil maken voor de wetenschap.

  1. Bedenken een activiteit waardoor leerlingen uit de derde klas enthousiast worden voor de beschreven techniek.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: EOS wetenschap