NU Actueel

Zonder knallen 2021 in: je huisdier zal blij zijn

  • Lesopener
  • 6 december 2020
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: nos.nl

Het bericht ‘Zonder knallen 2021 in: je huisdier zal blij zijn’ stond maandag 9 november op de site van nos.nl.  De tekst bestaat uit tien alinea’s die duidelijk door een witregel van elkaar zijn gescheiden.

Lees de tekst en beantwoord daarna de vragen.

1 Inmiddels heeft de regering besloten dat alle vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling is verboden. In dit bericht staat dat het kabinet ‘naar verluidt’ (al. 1) een volledig verbod wil. Wat betekent ‘naar verluidt’?
A volgens onbetrouwbare bronnen
B wat we ervan weten
C zoals het klinkt
D zoals gezegd wordt

2 Het kabinet nam dit besluit, omdat het ‘in coronatijd de druk op ziekenhuizen, zorgpersoneel en hulpverleners (moet) verlichten.’ (al. 1) Wat betekent ‘de druk verlichten’ hier?
A het werk minder spannend maken
B het werk minder zwaar maken
C zorgen dat het werk eenvoudiger wordt
D zorgen dat het werk niet te veel wordt

3 Elk jaar opnieuw wordt er in de laatste maanden van het jaar in de media gediscussieerd over vuurwerkgebruik tijdens de jaarwisseling. Diverse organisaties proberen het publiek te overtuigen van de negatieve kant van deze traditie.
Welke belangenorganisatie komt in dit bericht aan het woord?

4 Vuurwerk zorgt voor schrik en angst bij huisdieren. Dat kunnen we zelf waarnemen. Dieren in de natuur hebben er natuurlijk ook last van, maar dat is lastig te meten. Het artikel noemt twee manieren om reacties van vogels te achterhalen. Welke twee manieren?

5 Volgens Lars Soerink zijn veel vogels tijdens de jaarwisseling slachtoffer door direct contact met vuurwerk.
Op welke manier kunnen veel vogels tijdens een koude jaarwisseling indirect slachtoffer zijn?

6 Lees alinea 7 tot en met 10 opnieuw. Je mag aannemen dat hondengedragsdeskundige Anniek Winters trainingen geeft aan hondenbezitters over hoe ze hun hond het beste kunnen begeleiden rond de jaarwisseling. Waar zal haar training vooral op gericht zijn, denk je?
A hoe je de hond een veilige plek en een veilig gevoel biedt
B hoe je de hond in de opvang van Winters laat overnachten
C hoe je de hond leert vertrouwen te hebben in jou als baas
D hoe je de hond leert zich op een veilige plek te verstoppen

7 Welke gedragsproblemen bij honden, tijdens de jaarwisseling, noemt Winters?

8  Bespreek samen met een klasgenoot of met je klas hoe belangrijk jij dierenwelzijn vindt in relatie tot het toestaan of het verbieden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Wat moet zwaarder wegen?

Naar de website