NU Actueel

Zomerquiz buiteNLand

  • 22 juni 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Afgelopen halfjaar zijn er diverse actuele lesopeners verschenen. In januari startten we met het verschijnsel snelle klei en we eindigden met de orkanen in India. In deze zomerquiz zitten ook een paar vragen over enkele recente onderwerpen.
Er zijn in totaal 30 quizvragen waarmee u het cursusjaar 2020 – 2021 kunt afsluiten.
Door op het onderwerp van de vraag te klikken kan het filmpje en/of het bijbehorende artikel bekeken worden.
Welke groep leerlingen heeft alle vragen goed en verdient de eeuwige roem?

Veel succes en een fijne zomervakantie gewenst!

 

NB
De antwoorden staan onderaan deze lesopener!

 

I Snelle klei in Noorwegen 7 januari 2021

Aardverschuivingen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar in Ask in Noorwegen ging het om zo’n ‘snelle klei’-verschuiving. Die klei heeft de bijzondere eigenschap dat het plotseling vloeibaar kan worden.

1 Door welke oorzaak wordt de ‘snelle klei’ niet in beweging gezet?

A Door extreem lage temperaturen.

B Door erosie van de kleilaag door een rivier.

C Door graafwerkzaamheden van o.a. boeren.

D Door hogere temperaturen.

 

 

2 Er zijn verschillende soorten aardverschuivingen. Bij welke aardverschuiving is weinig reliëf nodig?

A puinlawine

B modderstroom

C bergstorting

D vallend gesteente

 

 

3 Aardverschuivingen met ‘snelle klei’ komen vooral boven 60 graden Noorderbreedte voor. Dit komt omdat

A dit soort klei is in het verleden alleen in deze gebieden afgezet.

B door klimaatsverandering is de stevigheid van de bodem veranderd.

C in deze gebieden nu meer erosie optreedt.

D de bevolking op deze breedte is toegenomen.

 

 

 

II China in Cambodja. 22 januari 2021

De Europeanen en de Amerikanen hebben volkeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika het christendom, de Engelse en Spaanse taal, Coca-Cola, McDonald’s, Dallas, de bh en de stropdas opgelegd. Doen de Chinezen nu net zoiets?
De Chinezen buiten de lokale bevolking uit, ze dringen ze ook de Chinese taal en cultuur op.

Bekijk de kaart van de Nieuwe Zijderoute.

GB – Nieuwe Zijderoutes

4 Welk werelddeel was de belangrijkste handelspartner voor China tot circa 1500?

A Afrika

B Amerika

C Azië

D Europa

 

5 Vul in: Op de kaart zie twee kleuren lijnen. De paarse lijn is de …….route en de blauwe lijn de …….route.

 

 

6 Welke zijderoute zal in de toekomst meer gebruikt worden?

A De zuidelijke Maritieme Zijderoute.

B De noordelijke Maritieme Zijderoute.

C De corridor Eurazië.

D De corridor Bangladesh- India.

 

 

III Etna actief.  28 februari 2021

De Etna, de actiefste vulkaan in Europa, liet in februari de haar spreekwoordelijke spierballen rollen. Vanaf de straat of het eigen balkon kon iedereen in volle glorie zien hoe honderden meters hoge lavastralen omhoog spoten en kilometerslange rookpluimen over de omgeving rolden.

7 Op welk eiland ligt de Etna?

A Op het Italiaanse eiland Stromboli.

B Op het Franse eiland Corsica.

C Op het Italiaanse eiland Sicilië.

D Op het Italiaanse eiland Sardinië.

 

 

8 Door wat voor type ‘botsing’ is deze uitbarsting veroorzaakt?

A Door divergente van continentale platen.

B Door convergente van oceanische platen.

C Door transforme plaatbewegingen.

D Door subductie  van een continentale plaat.

 

 

9 Welke plaat is  betrokken bij het vulkanisme van de Etna?

A De Anatolische plaat.

B De Arabische plaat.

C De Afrikaanse plaat.

D De Iberische plaat

 

 

10 Toeristen kunnen de uitbarsting van de Etna nabij meemaken. Dit komt omdat de Etna:

A een schildvulkaan en een stratovulkaan is van het effusie type

B een schildvulkaan en een spleetvulkaan van het effusieve type

C een stratovulkaan van het explosieve type

D een schildvulkaan van het effusieve type

 

 

IV Containerschip vast in het Suezkanaal.  25 maart 2021

In maart blokkeert het vrachtschip Ever Given van rederij Evergreen voor enkele dagen het Suez Kanaal. Het schip was vanuit China onderweg naar de haven van Rotterdam. Zo’n 10.000 containers met allerlei goederen voor de Nederlandse en Duitse markt werden hierdoor met grote vertraging afgeleverd.

 

11 Welke twee zeeën worden door het 193 kilometer lange Suezkanaal verbonden?
A De Perzische Golf en de Rode Zee.

B De Perzische Golf en de Middellandse Zee.

C De Rode Zee en de Middellande Zee.

D De Arabische Zee en de Rode Zee.

 

 

12 Welk land loopt door de stremming van het Suez Kanaal geld mis?

A Nederland

B China

C Egypte

D Duitsland

 

 

13 Iemand doet twee uitspraken over containers.

Uitspraak I: ‘Containers verschillen in grootte. Je hebt containers van 10, 20 en 40 feet lengte, maar deze zijn allemaal in breedte gelijk.’

Uitspraak II: ‘ Er zijn twee soorten containers, open en gesloten containers.’

A Uitspraak I is juist en uitspraak II is onjuist.

B Uitspraak I is onjuist en uitspraak II is juist.

C Beide uitspraken zijn juist.

D Beide uitspraken zijn onjuist.

 

 

 

V De Vjosa in Albanië.  9 april 2021

De Vjosa is een van de laatste wilde rivieren in Europa. De rivier ontspringt in Griekenland en stroomt door Albanië om na 272 kilometer uiteindelijk in zee uit te monden. Op haar weg slingert de rivier door canyons en ongerepte natuurgebieden.

GB124 Albanië detail

14 Welk land ligt ten noorden van Albanië?

A Macedonië

B Bosnië en Herzegowina

C Montenegro

D Kosovo

 

 

15 De bovenloop van de Vjosa ligt in:

A  helemaal in Albanië.

B  voor een deel in Albanie.

C helemaal in Griekenland.

D voor een deel in Griekenland.

 

 

16 De rivier de Vjosa is:

A een gletsjerrivier

B een regenrivier

C een gemengde rivier

 

 

17 De Vjosa stroomt door canyons. Door welke twee processen zijn deze ontstaan?

A verwering en erosie

B opheffing en verwering

C opheffing en erosie

D vulkanisme en erosie

 

 

 

VI Amsterdam – Pompen of verzuipen.   7 mei 2021

‘Waterman’: Amsterdam ligt laag. Bij extreme regenval kan het water nauwelijks weg. De hoofdstad vecht tegen wateroverlast maar tegelijk mag het waterpeil ook niet te ver zakken. Dan slaat de droogte toe en verkruimelen de houten funderingen onder de kapitale grachtenpanden. Amsterdam moet balanceren tussen niet te nat en niet te droog: precisiewerk.

18 De Amsterdamse grachten worden gevoed door:

A De neerslag, de Amstel en water uit de Rijn drie bronnen.

B De Amstel, het IJ en de neerslag.

C De neerslag, water uit de Rijn en water uit de Vecht.

D De Amstel, water uit de Vecht en water uit de Rijn.

 

 

19 Wat gebeurt er als we de grachten Amsterdam dempen?

A De infiltratiecapaciteit neemt af waardoor het droger wordt.

B De infiltratiecapaciteit neemt toe waardoor het droger wordt.

C De infiltratiecapaciteit blijft gelijk waardoor het waterpeil  ook gelijk blijft.

D De infiltratiecapaciteit neemt af waardoor het natter wordt.

 

 

20 In deze aflevering volgen we het lengteprofiel van de Rijn. Uit welke onderdelen bestaat dit profiel?

A Bron, delta, bovenloop.

B Bovenloop, benedenloop en delta

C Bovenloop, middenloop en benedenloop.

D Bron, middenloop en delta

 

 

21 Het water van de Rijn eindigt 2000 met lager in de Noordzee. Welke aardrijkskundig begrip past hierbij?

A Regiem

B Debiet

C Verval

D Verhang

 

 

 

VII Cyclonen in India.   20 mei 2021

Door hevige regenbuien en zware windstoten zijn door twee cyclonen Tauktae en Yaas woningen verwoest en zijn bomen en elektriciteitspalen omvergeblazen. Op sommige plekken kwam volgens het Indiase meteorologisch instituut het water drie meter hoger dan normaal te staan. Volgens het Internationale Rode Kruis zijn de cyclonen een extra klap voor de vele gezinnen die het nu al zwaar hebben door de gezondheidscrisis.

GB149 Overzichtskaart India

22 Wat is de belangrijkste voorwaarde voor het ontstaan van orkanen?

A De temperatuur van de lucht.

B De temperatuur van het zeewater.

C De temperatuur van het land.

 

 

23 Hoe worden orkanen in Australië en Amerika genoemd?

A In Australië cyclonen en in Amerika tornado’s.

B In Australië taifoens en in Amerika orkanen.

C In Australië cyclonen en in Amerika taifoens.

D In Australië Willy-Willies en in Amerika orkanen.

 

 

24 Welke kust wordt het meest door orkanen getroffen?

A De noordoost kust.

B De zuidoost kust

C De noordwest kust

D De zuidwest kust

 

 

25 Bekijk de Streetviewbeelden van Kochi en Ratnagiri. Waarom kan een cycloon in Kochi meer schade aanrichten dan in Ratnagiri?

A In Kochi staan duurdere huizen dan in Ratnagiri.

B In Kochi wonen meer mensen dan in Ratnagiri.

C In Kochi ligt een vliegveld en in Ratnagiri niet.

D In Kochi ligt een kerncentrale en in Ratnagir niet.

 

 

VIII Wat gebeurde er de afgelopen week in de wereld?

 

26 De Turkse badplaatsen aan de Zee van Marmara lijden onder de pandemie maar deze week kwam er nog een groot probleem bij. Welke probleem is dit?

A Een gestrande olietanker zorgde voor veel vervuiling.

B Door de opwarming van de zee ontstaat nu veel zeesnot.

C Er komen steeds meer giftige zee-egels aan de stranden voor.

D De stranden worden geteisterd door zwermen zandvlooien.

 

 

27 De G7 vergaderde met de Amerikaanse president Joe Biden in het Engelse graafschap:

A Kent

B Devon

C Sussex

D Cornwall

 

 

28 De Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden spaken elkaar voor het eerst in de stad:

A Genève

B Parijs

C Londen

D Berlijn

 

 

29 In welke plaats zijn door noodweer duizenden bomen omgewaaid op vrijdag 18 juni? De foto’s zijn gemaakt door Nico de Kroon die het noodweer heeft meegemaakt.

A Kampen

B Heelsum

C Leersum

D Oldebroek

 

 

30 Wat was de oorzaak van de grote schade in deze plaats?

A windhoos

B orkaan

C tornado

D een valwind

 

 

 

 

Antwoorden

1A – 2B – 3B – 4D – 5 land, zee – 6B – 7C – 8D – 9C – 10A – 11C – 12C – 13A – 14C – 15C – 16B – 17C – 18A – 19D – 20C – 21C – 22B – 23D – 24A – 25B – 26B – 27D – 28A – 29C – 30D