NU Actueel

Zoet zeegras

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Veel kustgebieden hebben zeegrasvelden. Ook in Nederland vind je die bijvoorbeeld op de Wadden en in de Ooster- en Westerschelde. De zeegrasvelden zijn belangrijk voor het ecosysteem. De zeegrassen doen (uiteraard) aan fotosynthese en leggen zo koolstof vast, wat klimaatverandering tegengaat. Nu blijkt dat ze nog een extra rol hebben in de opslag van koolstof.

Opdrachten

Lees het artikel  ‘Sweet spots in the sea mountains of sugar under seagrass meadows’.

1  Licht toe welke bijzondere waarneming de velden met zeegras zo interessant maakt voor de wetenschappers?

2  Wat doen de meeste planten met overtollige suikers?

3  De zeegrasplanten stimuleren in de rhizosfeer de groei van specialistische bacteriën. Licht toe welke vorm van symbiose er is tussen de planten en deze bacteriën?

4  Microben in een marine omgeving nemen normaalgesproken suikers op, waardoor de concentratie laag blijft. Welke eigenschap van microben maakt dat ze afhankelijk zijn van organische stoffen uit de omgeving?

5  Onder de zeegrasvelden blijven de suikervoorraden bestaan. Alleen de specialistische bacteriën die een voordeel opleveren voor de planten kunnen daar leven. Welke eigenschap moeten deze bacteriën hebben om in deze omgeving te overleven?

6  Licht toe hoe de vondst van de suikeropslag onder de zeegrasvelden een meevaller is met het oog op het klimaatprobleem.

7  Bedenk drie oorzaken waardoor zeegrasvelden tot de meest bedreigde habitats behoren.

Bekijk de video ‘How saving seagrass helps fight climate change’ vanaf 2:37.
8  De onderzoekers in de Malediven demonstreren hoe ze de opgeslagen organische koolstof bepalen. Uit praktische overwegingen drogen ze de bodemmonsters. Licht toe waarom ze de monsters zowel voor als na het drogen wegen.

9  Licht toe dat ecologische en economische functies van een ecosysteem samen kunnen gaan.

10  Op de Malediven nemen zeegrasvelden in omvang toe. In andere landen, waaronder Nederland, zijn er projecten om zeegrasvelden te herstellen door het inzaaien van de kustbodems. Bedenk argumenten die natuurbeschermers kunnen aanvoeren om de ontwikkeling van zeegrasvelden te stimuleren.

 

Bronnen
Maldives ‘How saving seagrass helps fight climate change’.
Max Planck Gesellschaft Sweet spots in the sea mountains of sugar under seagrass meadows.’

Meer weten?
Scientias ‘Belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering blijkt ook nog eens enorme hoeveelheden suiker te produceren.’
Nature ‘Sugars dominate the seagrass rhizosphere.’
Max Planck Institute ‘Miracle plant seagrass’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 4 vwo H6 Soorten en populaties en 5 vwo H16 Systeem Aarde en de mens