NU Actueel

Zingen en rijmen met baby’s

Stimuleert zingen of rijmen taalontwikkeling bij baby’s?

 

Is het je al opgevallen dat mensen tegen baby’s op een zangerige manier spreken? Dat heet in het Engels infant directed speech (‘kindgerichte spraak’). Deze manier van spreken zou de taalontwikkeling van baby’s stimuleren.

 

Onderzoekster Laura Hahn vroeg zich af of dat effect groter zou zijn als je liedjes en rijmpjes gebruikt. Maar het resultaat van het onderzoek liet geen verschil zien: baby’s reageren niet sterker als ze de zangerige taal in liedjes en rijmpjes te horen kregen.

 

Toch hebben liedjes en rijmpjes een voordeel. Uit het onderzoek bleek namelijk dat baby’s langer naar liedjes en rijmpjes met hele zinnen bleven luisteren dan als die zinnen ‘gewoon’ werden uitgesproken. Het zou dus kunnen dat samen zingen en rijmen de taalontwikkeling op heel jonge leeftijd tóch bevordert.

 

 

Vragen en opdrachten

 

Alle vragen en opdrachten kun je samen met een klasgenoot maken.
Bespreek daarna de antwoorden in de klas.

 

1a    Tegen zeer kleine kinderen spreken wij in het algemeen ‘zangeriger’ volgens het artikel. Wat zou dat ‘zangeriger’ inhouden?

1b    Doen mensen dat ‘van nature’ of omdat ze weten dat die manier van spreken de taalontwikkeling van kinderen stimuleert? Leg uit.

1c     Stel je voor dat je met een baby van pakweg tien maanden het volgende rijmpje ‘zingt’ en van de nodige mimiek voorziet:

“Klap eens in je handjes, blij – blij – blij,
op je boze bolletje allebei.
Zóóó varen de scheepjes voorbij.”

Noem van dit rijmpje minstens drie kenmerken die kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van een zeer jong kind.

1d    Welk belangrijk element van taal lijkt in zo’n versje (nog) niet zo belangrijk? Waarom niet?

2a    Lees het artikel over het onderzoek van Laura Hahn. Wat is het belangrijkste resultaat?

2b    Uit de een-na-laatste alinea van het artikel kun je opmaken dat Hahn het effect van twee soorten liedjes en versjes heeft onderzocht. Welke twee soorten?

2c     Welke vraag of welke kritiek kun je daarbij hebben?

2d    Welk praktisch nut heeft dit onderzoek volgens Hahn?

2e    Wat vind jij van de onderzoeksresultaten? Zijn die bijvoorbeeld opzienbarend, spectaculair en zinvol of juist niet bijzonder en niet zo zinvol? Leg uit.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 86

Nieuw Nederlands

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.