NU Actueel

Xenotransplantatie: van varken naar mens

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

 

Het vervangen van een niet-werkend orgaan door een donororgaan is voor sommige patiënten een kwestie van leven en dood. Helaas is er een groot tekort aan donororganen. Voor een aantal patiënten komt hierdoor een geschikt donororgaan te laat beschikbaar. Wetenschappers vinden varkens interessante dieren om als orgaandonoren te dienen. De kans op afstoting was tot voor kort echter groot. Tot er eind 2021 een doorbraak kwam.

 

Opdrachten
Bekijk de video ‘Xenotransplantation: When People Get Animal Parts’ . Zeven jaar geleden was het transplanteren van een varkenshart in een mens een toekomstdroom.
1  Noteer welke onderdelen artsen al 50 jaar van een varken gebruiken voor transplantatie.
2  Omschrijf het begrip ‘xenotransplantatie’.
3  Noteer door welke eiwitten het lichaam getransplanteerde organen veelal afstoot.
4  Licht toe waardoor mensen die op een orgaantransplantatie wachten soms jaren geduld moeten hebben.
5  Hoe verkleinen wetenschappers de kans op het afstoten van een donorvarkenshartklep.
6  Welke twee genetische aanpassingen bij het varken verkleinen de kans op het afstoten van varkensorganen door het menselijke immuunsysteem.

Lees de tekst ‘Doorbraak’: voor het eerst varkensnier bij mens geplaatst’.
7  Door welk resultaat concludeerden de wetenschappers dat het experiment geslaagd was?
8  Licht toe wanneer je het experiment als dit pas echt geslaagd mag noemen.
9  Om welke twee redenen zijn varkens volgens wetenschappers ideale orgaandonoren?
10  Welke kritiek hebben dierenwelzijnsorganisaties op het gebruik van varkensorganen.

 

Lees de tekst ‘Artsen transplanteren varkenshart naar mens’
11  Welke aanpassingen aan de genen van varkensembryo’s hebben bio-medici gedaan om afstoting van de getransplanteerde nier te voorkomen?
12  Wat is het voordeel dat laboranten in vroegembryonaal stadium het genoom van een varken aanpassen.
13  Noteer twee complicaties die zich na een transplantaties kunnen voordoen?
14  Licht toe of jij het ethisch verantwoord vindt dat de Amerikaanse patiënt een xenotransplantatie heeft ondergaan.
15  Welk onderzoek is nodig om xenotransplantatie breder te kunnen inzetten.
16  Licht toe waardoor xenotransplantatie in Nederland voorlopig niet aan de orde is.
17  Welke andere technieken kunnen in de toekomst wellicht ook uitkomst bieden om van de wachtlijsten bij orgaantransplantatie af te komen?

NB De man die het varkenshart ontving is na ongeveer twee maanden overleden. Eerste man die varkenshart kreeg is overleden | Buitenland | AD.nl

 

Bronnen
Scishow: ‘Xenotransplantation: When People Get Animal Parts’
NOS: ‘Doorbraak’: voor het eerst varkensnier bij mens geplaatst’
Nemo Kennislink: ’Artsen transplanteren varkenshart naar mens’

Meer weten?
Nieuwe oogst: ‘Is tekort aan organen bij de mens op te lossen met donorvarken?
Seeker: ‘Could A Human Ever Survive With A Pig Heart?

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 6 vwo H21 Afweer