NU Actueel

Wooncrisis in Nederland

 • 22 januari 2024
 • Niveau: Vmbo onderbouw
 • Bron: Trouw.nl
 - NU Actueel Video bekijken

In veel kranten staan deze week artikelen over de gestegen huizenprijzen. Koophuizen worden steeds duurder. Daardoor kunnen starters ze niet betalen. Ook de huren blijven stijgen. Veel mensen hebben dus problemen om aan een eigen woonruimte te komen. Er heerst woningnood in Nederland. Ook in de jaren vijftig was er woningnood. Toen bedacht de overheid een ingrijpende oplossing: mensen moesten verplicht inwonen bij anderen. En er werden snel nieuwe huizen gebouwd. In de jaren tachtig en negentig was er opnieuw woningnood. Jongeren bleven toen steeds langer thuis wonen. Nu gebeurt dat weer.

Opdrachten:

 1. Bespreek samen jullie huidige situatie en jullie verwachtingen:
  1. Waar woon jij?
  2. Met wie woon je daar?
  3. Hoe lang verwacht je daar te blijven wonen?
  4. Wanneer zou je op jezelf willen wonen: als je een vervolgopleiding gaat doen, als je gaat werken, als je wilt samenwonen, als je kinderen gaat krijgen?
  5. Wat denk je op welke leeftijd je het huis uit wilt?
  6. Waar zou je dan willen wonen?
 2. Zuid-Holland wil ervoor zorgen dat er betaalbare woningen komen. Bekijk het artikel van RTLnieuws.nl en het filmpje hieronder.
  1. Wat is de reden dat deze mevrouw geen woning kan kopen?
  2. Bedenk welke gevolgen dat heeft voor deze mevrouw.
 3. Ook in de jaren vijftig was er woningnood in Nederland. Meer daarover zie je bij de bronnen hieronder.
  1. Bedenk wat een belangrijke oorzaak was van die woningnood. Gebruik zo nodig je lesboek.
  2. Mensen werden toen verplicht om andere mensen in huis te nemen. Wat zou jij ervan vinden als er mensen bij jullie zouden komen inwonen of als jouw gezin bij iemand anders zou moeten inwonen? Leg je mening uit.
 4. In 1948 hebben de Verenigde Naties een verklaring opgesteld met de Rechten van de Mens. In de verklaring staat bijvoorbeeld dat mensen recht hebben op huisvesting.Vrijwel alle landen op de wereld hebben die verklaring ondertekend.  In 1983 is in de Nederlandse grondwet opgenomen dat de overheid voor huisvesting moet zorgen. Op deze website lees je meer over het recht op huisvesting.
  Schrijf op wat bedoeld wordt met het recht op huisvesting en wat niet.
 5.  Vorige maand onderzocht een VN-rapporteur de woonsituatie in Nederland. Het tekort aan woningen in Nederland wordt niet veroorzaakt door migranten. Het is juist een gevolg van kabinetsbeleid.
  1. Leg uit hoe het kabinetsbeleid gezorgd heeft voor woningnood.
  2. De VN-rapporteur vindt dat in Nederland huisvesting niet meer wordt gezien als mensenrecht (NOS.nl). Leg uit waarom dat een probleem is.
 6. Geef jouw mening.
  1. Vind jij dat er de afgelopen vijfenzeventig jaar veel veranderd is op het gebied van huisvesting in Nederland? Leg je antwoord uit met argumenten.
  2. Worden de Universele Mensenrechten in Nederland voldoende nageleefd? Onderbouw je mening met argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website