NU Actueel

Woningnood in Nederland

 - NU Actueel Video bekijken

De regeringspartijen CDA en D66 willen investeren in een grote, nieuwe woonwijk bij Almere met 25.000 woningen en een snelle metroverbinding met Amsterdam. Het geld moet voor een deel komen uit het nog op te richten investeringsfonds van het kabinet.

Er liggen al jaren plannen om te gaan bouwen in het gebied Almere Pampus. Eerder is besloten om daar in 2025 nog eens naar te kijken. CDA en D66 willen dat nu dit nu al gaat gebeuren. D66-leider Rob Jetten wees in het NOS Radio 1 Journaal op het grote woningtekort voor met name mensen met een middeninkomen. Hij wil dat er vooral betaalbare huur- en koopwoningen komen voor 50.000 tot 60.000 mensen. Volgens Jetten is Almere Pampus ideaal voor het plan. “Het is een prachtig gebied aan het IJmeer, met zicht op Amsterdam. Er zijn weinig plekken in Nederland waar we zo groots kunnen denken. En het gebied ligt klaar om ontwikkeld te worden.”

Bron: NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Hoe groot is het woningtekort in Nederland?
b Welke partijen willen zo snel mogelijk bouwen in Almere Pampus en om hoeveel huizen gaat het dan?
c Op welke manieren wil men de IJmeer verbinding tussen Almere Pampus met Amsterdam verbinden?
d Hoe wil men deze toekomstige verbinding gaan betalen?

2 Bekijk de kaarten 22 en 46A in de Grote Bosatlas.
a Verklaar de naam van de toekomstige wijk Almere Pampus.
b Zijn de nieuwe huizen in Almere Pampus noodzakelijk als je kijkt naar het geboortecijfer in dit gebied?
c Welke andere factor maakt het bouwen van deze woonwijk in dit gebied noodzakelijk?

3 Bekijk de kaarten 22 en 41A in de Grote Bosatlas.
a Hoe heet het meer tussen Almere en Amsterdam?
b Welke nieuwe Amsterdamse woonwijk ligt het dichtste bij Almere Pampus?
c Het Markermeer was gepland als polder: de Markerwaard. Noem twee zaken waaraan je op de kaarten kunt zien dat het Markermeer een polder als Flevoland moest worden.
d Wat vind jij: moet het Markermeer toch ingepolderd worden? Waarom wel of niet?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 2 Bevolking en cultuur.