NU Actueel

Woningnood in Nederland

 - NU Actueel Video bekijken

De regeringspartijen CDA en D66 willen investeren in een grote, nieuwe woonwijk bij Almere met 25.000 woningen en een snelle metroverbinding met Amsterdam. Het geld moet voor een deel komen uit het nog op te richten investeringsfonds van het kabinet.

Er liggen al jaren plannen om te gaan bouwen in het gebied Almere Pampus. Eerder is besloten om daar in 2025 nog eens naar te kijken. CDA en D66 willen dat nu dit nu al gaat gebeuren. D66-leider Rob Jetten wees in het NOS Radio 1 Journaal op het grote woningtekort voor met name mensen met een middeninkomen. Hij wil dat er vooral betaalbare huur- en koopwoningen komen voor 50.000 tot 60.000 mensen. Volgens Jetten is Almere Pampus ideaal voor het plan. “Het is een prachtig gebied aan het IJmeer, met zicht op Amsterdam. Er zijn weinig plekken in Nederland waar we zo groots kunnen denken. En het gebied ligt klaar om ontwikkeld te worden.”

Bron: NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Hoe groot is het woningtekort in Nederland?
b Welke partijen willen zo snel mogelijk bouwen in Almere Pampus en om hoeveel huizen gaat het dan?
c Op welke manieren wil men de IJmeer verbinding tussen Almere Pampus met Amsterdam aanleggen?
d Leg uit hoe men deze toekomstige verbinding gaat bekostigen.

2 Bekijk de kaarten 22 en 46A Grote Bosatlas.
a Verklaar de naam van de toekomstige wijk Almere Pampus.
b Welke nieuwe Amsterdamse woonwijk ligt het dichtste bij Almere Pampus?
c Zijn de nieuwe huizen in Almere Pampus noodzakelijk als je kijkt naar het geboortecijfer in dit gebied?
d Noem nog twee factoren die het bouwen van deze woonwijk in dit gebied noodzakelijk maken.

3 Vergelijk kaart 41A, 58C en 60A uit de Grote Bosatlas.
a Leg uit welk verband er bestaat tussen kaart 41A en de ontwikkeling van Almere Pampus.
b Hoe noem je de samenwerking tussen overheid, gemeenten en bijvoorbeeld bouwbedrijven?
c Klopt de ontwikkeling van Almere Pampus als je deze met kaart 58C vergelijkt?
d Twintig gemeenten werden aangewezen als groeikern. Om de overloop uit Amsterdam op te vangen werden o.a. Purmerend, Hoorn en Almere aangewezen. Leg uit waarom er bij Hoorn en Almere geen Vinex-wijk is gebouwd.
e Het Markermeer was gepland als polder: de Markerwaard. Wat vind jij: moet het Markermeer toch ingepolderd worden? Waarom wel of niet? Welk problemen zouden er mee opgelost kunnen worden of ontstaan er juist? Meer informatie erover kun je hier vinden.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in 4 HAVO hoofdstuk 3 Leefomgeving Stedelijke gebieden en 5 VWO hoofdstuk 4 Leefomgeving Stedelijke gebieden.