NU Actueel

Wielrenners zijn geen circusdieren

De tekst ‘Wielrenners zijn geen circusdieren’ verscheen op vrijdag 21 augustus 2020 op de opiniepagina van de regionale krant Dagblad van het Noorden. De bijdrage van wielrenner Jos van Emden verscheen ook in andere media en bestaat uit achttien alinea’s die duidelijk door een witregel van elkaar zijn gescheiden.

Lees de tekst ‘Wielrenners zijn geen circusdieren’.

Beantwoord de volgende 14 vragen:

1 De titel van de tekst is allereerst bedoeld om de lezer te prikkelen de tekst te lezen. Welke functie heeft de titel ook, als je let op de inhoud van de hele tekst?

A De titel maakt ook duidelijk dat de schrijver Jos van Emden vindt dat wielrenners net als circusdieren slecht worden behandeld.

B De titel maakt ook duidelijk dat de schrijver Jos van Emden vindt dat circusdieren slecht worden behandeld.

C De titel maakt ook duidelijk dat de schrijver Jos van Emden vindt dat wielrenners te vergelijken zijn met circusdieren.

D De titel maakt ook duidelijk dat de schrijver Jos van Emden vindt dat wielrenners en circusdieren toeschouwers vermaken.

 

2 Wat is de directe aanleiding voor wielrenner Van Emden om deze tekst te schrijven?

 

3 Lees alinea 2 en 3 opnieuw. Wat is de belangrijkste klacht van Van Emden?

A Aan wielrenners wordt nooit eens voor of na de wedstrijd gevraagd hoe het echt met ze gaat.

B De internationale wielerunie (UCI) doet bijna niets voor de gezondheid van wielrenners.

C Wielrenners kunnen niet zoals andere sporters over belangrijke zaken meebeslissen.

D Wielrenners zorgen nog steeds heel slecht voor hun eigen veiligheid en gezondheid.

 

4 ‘Op papier is er een rennersvakbond (de CPA), maar die doet in de praktijk niets voor ons.’ (al. 4) Welke functie heeft het woord ‘maar’ in deze zin?

A Het woord geeft een conclusie aan.

B Het woord geeft een doel aan.

C Het woord geeft een uitleg aan.

D Het woord geeft een tegenstelling aan.

 

5 Van Emden zegt dat de rennersvakbond (de CPA) in de praktijk niets voor de renners doet. ‘De leden ervan zijn een stel marionetten’ (al. 4)

Van Emden bedoelt hier met de leden, de bestuursleden van de vakbond.

Wat bedoelt Van Emden met bestuursleden die ‘een stel marionetten’ zijn? De bestuursleden zijn als een pop waarvan je de armen en benen met touwtjes kunt bewegen, omdat …

A ze doen wat de internationale wielerunie van hen wil.

B ze niet gesteund worden door de renners die lid zijn.

C ze nooit een onderzoek doen als er iets misgaat.

D ze worden betaald door de internationale wielerunie.

 

6 ‘Dat roept dat er een onderzoek wordt ingesteld, als er iets misgaat.’ (al. 4)

Wat bedoelt Van Emden met het eerste woord ‘Dat’ in de zin?

A de renners

B de UCI

C het CPA-bestuur

D het onderzoek

 

7 In alinea 4 maakt Van Emden duidelijk wat er met renners gebeurt die met plannen komen voor veranderingen of voor een nieuwe vakbond. Wat gebeurt er volgens hem?

 

8 Lees alinea 5 opnieuw. ‘Naar eigen fouten en tekortkomingen wordt niet gekeken.’ Welk woord is een synoniem van ‘tekortkoming’?

A actie

B besluit

C daad

D misstap

 

9 Komt de internationale wielerunie wel eens met besluiten om de veiligheid te verbeteren? Leg je antwoord uit.

 

10 Van Emden somt aan het eind van zijn tekst tien maatregelen op die snel genomen kunnen worden om de veiligheid voor wielrenners te verbeteren.

Welke drie maatregelen maken de routes die de wielrenners afleggen meteen veiliger?

 

11 Waarom denk je dat Van Emden over voorstel nummer 4 niets wil uitleggen?

 

12 Wat is het belangrijkste waarvoor Van Emden in zijn tekst pleit? Van Emden stelt voor …

A dat de internationale wielerunie (UCI) zijn tien voorstellen om wielerkoersen veiliger te maken uitvoert.

B dat wielrenners net als in andere grote sporten meebeslissen over bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid.

C een échte vakbond van wielrenners op te richten en maatregelen te nemen die het wielrennen veiliger maken.

D een onderzoek onder wielrenners te doen naar hun ideeën over veilig en gezond wielrennen.

 

13 Jos van Emden heeft zijn opinietekst (eigen mening-tekst) in diverse dagbladen gepubliceerd. In wat voor tijdschrift zou jij hem adviseren zijn tekst ook te publiceren om zijn doel te bereiken?

 

14 Waarom denk je dat Van Emden zijn opiniërende tekst in diverse kranten laat afdrukken om de publieke opinie te beïnvloeden (hopen dat de lezer de mening van de schrijver gebruikt om zijn eigen mening te vormen)?

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de methode