NU Actueel

West-Antarctische ijskap blijft smelten

  • 30 oktober 2023
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Zelfs wanneer de uitstoot van broeikasgassen als CO2 sterk wordt teruggebracht, blijft de West-Antarctische ijskap smelten. De opwarming van de oceaan voor de kust van Antarctica zorgt ervoor dat deze ijskap doorgaat met smelten. Eerder deze maand kwam het KNMI met klimaatscenario’s voor Nederland. Daarin werd ook gekeken naar de zeespiegelstijging. Er werd uitgegaan van een stijging van de zeespiegel van 59 tot 124 centimeter in het hoge scenario. In het lage scenario wordt rekening gehouden met 26 tot 73 centimeter. Volgens weerman en glacioloog Peter Kuipers Munneke verdwijnt het lage scenario van de zeespiegelstijging uit beeld.

De Antarctische ijskap is enorm groot en een deel rust onder water op de zeebodem. “Metingen van de afgelopen 30 jaar wijzen uit dat het meeste afsmelten van Antarctica komt doordat het oceaanwater rondom steeds warmer wordt”, zegt Kuipers Munneke. Hierdoor wordt de ijskap van onderaf ‘weggesmolten’.

Kuipers Munneke herhaalt dat het onderzoek gaat over West-Antarctica. “De zeespiegelstijging wordt ook beïnvloed door wat er gebeurt met het ijs in de rest van Antarctica, de Groenlandse ijskap en andere kleinere ijskappen en gletsjers. Het smelten daarvan kan wél sterk worden beperkt met ambitieus klimaatbeleid.”

“Zeespiegelstijging is maar een van de vele gevolgen die opwarming van de aarde met zich meebrengt. Andere gevolgen zijn extreem weer, droogte, mislukte oogsten en afname van de biodiversiteit. Voldoende redenen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken.”

Bron: NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje van het British Antarctic Survey.
a Waardoor blijft de West-Antarctische ijskap smelten?
b Welke gevolgen heeft het smelten van deze ijskap voor Nederland als je kijkt naar de zeespiegelstijging?
c Waardoor wordt de zeespiegelstijging nog meer beïnvloed naast het smelten van ijs in West-Antarctica?
d Hoe kan volgens Kuipers Munneke het smelten van ijs sterk worden beperkt?
e Welk gevolg van de opwarming van de aarde vind jij het meest zorgelijk of bedreigend? Leg je antwoord uit.

2 Gebruik de kaarten van 255 en 256 in de Grote Bosatlas bij de volgende opdrachten.
a Wat is het grootste verschil tussen het Noordpoolgebied en het Zuidpoolgebied als je kijkt naar land en zee?
b Waarom is er een groot verschil in de hoeveelheid ijs in de zomer en de winter in beide poolgebieden?
c Bekijk de kaart over bewegend ijs op Antarctica. Hoe kun je zien dat vooral in het westen van Antarctica het ijs snel richting zee beweegt?

3 Bekijk het filmpje over de klimaatscenario’s voor Nederland in 2100 van het KNMI.
a Wat zijn de twee directe gevolgen van de klimaatverandering?
b Welke twee scenario’s zijn er als je kijkt naar de neerslagverandering?
c Wat kunnen de gevolgen zijn van de stijging van de temperatuur?
d Wat zijn de scenario’s voor de zeespiegelstijging?
e Hoe kunnen de gevolgen van de klimaatveranderingen verkleind worden?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 3 Klimaat en in deel 2, hoofdstuk 3 Water.

De volgende NU Actueel verschijnt uiterlijk op dinsdag 14 november 2023.