NU Actueel

Werken met ouderen met dementie

 - NU Actueel Video bekijken

Momenteel zijn er 300.000 mensen met dementie in Nederland. Dit heeft een grote invloed op de samenleving. De verwachting is dat dit aantal voor 2040 zal verdubbelen. Er is dus grote kans dat de huidige jongeren zelf of in hun omgeving ooit te maken krijgen met dementie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil daarom dat alle (jong)volwassenen leren hoe ze privé en in werksituaties omgaan met mensen met dementie. Vanaf dit jaar wordt een groep jongeren tussen 17-30 jaar worden daarom maatje van iemand met dementie.

Opdrachten:

 1. Bekijk het filmpje hierboven. Voer een gesprek in tweetallen over dementie aan de hand van onderstaande vragen.
  1. Waaraan kun je merken dat iemand dement is?
  2. Ken jij zelf iemand die dement is?
  3. Zou jij een maatje willen zijn van iemand met dementie? Leg uit waarom wel of niet.
  4. Stel dat jij dementie zou hebben, waar zou jij graag ondersteuning bij willen?
 2. Gebruik de eerste alinea’s uit het artikel op RTLnieuws.nl¬† Lees hoe Yvon Kanters met ouderen met dementie werkt.
  1. Wat doet Yvon Kanters met mensen met dementie?
  2. Bedenk waarom zingen goed is voor ouderen met dementie.
  3. Waarom vindt Yvon Kanters dat belangrijk werk?
  4. Hoe lijkt het jou om zulk werk te doen? Leg je antwoord uit.
 3. Bekijk de bevolkingspiramide van Nederland (2024 CBS).
  1. Noteer welke leeftijdsgroep het grootst is.
  2. Leg uit waarom de verwachting is dat het aantal mensen met dementie voor 2040 zal verdubbelen.
  3. Bedenk wat er zou kunnen gebeuren waardoor die verwachting toch niet uit zou komen.
 4. Geef jouw mening.Vind jij het belangrijk dat mensen leren omgaan met dementie? Leg je antwoord uit met argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website