NU Actueel

Wereldwijd weinig optimisme over nieuwe Afghaanse regering

 - NU Actueel Video bekijken

Er is wereldwijd weinig optimisme te bespeuren over de nieuwe Afghaanse overgangsregering die de Taliban heeft aangekondigd. Veel landen roepen op tot bescherming van de grondrechten, vooral die van vrouwen. Geen enkel land heeft het Islamitische Emiraat Afghanistan nog officieel erkend.

Opdrachten:

  1. Met welk doel is de Taliban opgericht?
  2. Welke drie gevolgen heeft de machtsovername van de Taliban voor vrouwen in Afghanistan?
  3. Waarom viel de VS / NAVO, na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS, Afghanistan binnen?
  4. Waarom en waarover werden onder leiding van president Trump van de VS gesprekken gevoerd met de Taliban?

 

Eigen mening / Stellingen:

Na het vertrek van de buitenlandse troepen veroverde de Taliban snel heel Afghanistan en de hoofdstad Kabul en nam de macht over van de ‘democratische’ regering.

  1. Moet Nederland gevluchte Afghanen wel of niet asiel verlenen? Motiveer je mening.

De hoofdstad van Afghanistan, Kabul, is overgenomen door de Taliban. Afghaanse vrouwen worden vernederd en de vrijheid, waar zij zo hard voor hebben moeten vechten, wordt opnieuw van hen afgenomen. Vrouwen hebben ondanks de belofte van de Taliban voor meer vrijheden, nu alweer te maken met beperking van hun rechten en mogelijkheden. (Bekijk het filmpje)

  1. Missie Afghanistan is mislukt. Het Westen kan niets meer doen voor de protesterende vrouwen in dit land’.

Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer je mening.

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site