NU Actueel

Welke rol speelt de VN in Gaza?

 - NU Actueel Video bekijken

Bekijk het extra filmpje over de rol van de VN in Gaza

In de Verenigde Naties (VN) werken 193 landen met elkaar samen, voor een betere en veiligere wereld. Ook speelt de VN een rol in het conflict tussen Hamas en Israël in Gaza.

De VN heeft acht vluchtelingenkampen in Gaza die al sinds de jaren 40 bestaan. Inmiddels zijn de kampen hele wijken geworden, met stenen gebouwen. Maar ook daar is het niet veilig. Bij de Israëlische bombardementen op Gaza kwamen ook 38 VN-medewerkers om het leven. De VN vangt nu noodgedwongen ruim 600.000 gevluchte Palestijnen op in tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn, zoals scholen. Door het gebrek aan brandstof moet de VN nu kiezen wat prioriteit heeft bij die opvang.

Opdrachten:

  1. Kun je enkele belangrijke doelen van de Verenigde Naties noemen?
  2. Wat is de rol van de VN bij het bevorderen van vrede en veiligheid in de wereld?
  3. Hoe probeert de VN humanitaire hulp te bieden aan landen die getroffen zijn door conflicten?
  4. Wat is de Veiligheidsraad van de VN en wat zijn de bevoegdheden ervan met betrekking tot internationale conflicten?
  5. Wat doet de VN om mensenrechten te beschermen in conflictgebieden?
  6. Waarom heeft Nederland vorige week een motie in de VN tot een staakt-het-vuren in de Gaza niet gesteund?

Eigen mening: 

7. Heeft Israël recht op zelfverdediging? Motiveer je mening.

8. Stelling: Door het recht op veto van de 5 permanente leden zal de VN altijd een papieren tijger zijn en zullen conflicten nooit echt worden opgelost’. Eens op oneens? Motiveer je mening.

 

Bronnen: NOS / NOSop3 / NOS-Stories

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site