NU Actueel

Wel of geen klimaatverandering?

 - NU Actueel Video bekijken

Ons klimaat verandert. Wat ga jij daar in jouw leven van merken? Ga jij zomerse dagen meemaken met meer dan vijftig graden op de thermometer? Kan je over een paar jaar nog skiën in de Alpen? En is Texel straks het nieuwe Kreta?

Afgelopen donderdag begon de jaarlijkse VN-klimaattop. Ditmaal komen vertegenwoordigers van bijna tweehonderd landen bijeen in Dubai om te onderhandelen over de aanpak van klimaatverandering. De toekomst van fossiele brandstoffen wordt een belangrijk agendapunt in de olierijke Verenigde Arabische Emiraten. De wereld reeg dit jaar de klimaatrecords aaneen, en uit rapporten blijkt al jaren dat de wereld niet op koers ligt om de doelen uit het Parijsakkoord te halen. Alleen optimisten geloven nog dat het mogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Waar of niet waar?

Opdrachten:

 1. Bekijk het filmpje: Wat is het doel van deze klimaattop?
 2. Waarom is er kritiek op de plaats waar deze klimaattop plaats vindt?
 3. Wat zijn fossiele brandstoffen en waarom moeten op den duur alle fossiele brandstoffen worden vervangen door andere energiebronnen?
 4. Wat wordt bedoeld met de energietransitie?
 5. Bekijk de thermometer van je toekomst. Stap 1: Noteer in dit programma in welk jaar jij bent geboren en noteer hoeveel de aarde is opgewarmd sinds jouw geboorte?
 6. Bekijk de drie klimaatscenario’s = Stap 2
  1. Landen zetten alles op alles tegen klimaatverandering en nemen op korte termijn veel meer maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Wat is de conclusie voor jouw en je leeftijdsgenoten als je voor dit scenario kiest?
  2. Landen nemen wel wat maatregelen, maar de aanpak van klimaatverandering verloopt moeizaam. Wat is de conclusie voor jouw en leeftijdsgenoten als je voor dit scenario kiest?
  3. De wereldbevolking gebruikt juist steeds méér fossiele brandstoffen, en ook de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen. Wat is de conclusie voor jouw en je leeftijdsgenoten als je voor dit scenario kiest?

Eigen mening:

 1. Maak jij je zorgen over het klimaat of ben je ‘klimaat-moe’? Motiveer je mening.
 2. ‘De jeugd van vandaag, is de toekomst van morgen’. Wat is jouw bijdrage aan een klimaatvriendelijkere toekomst? Noem vier voorbeelden uit je dagelijks leven.

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site