NU Actueel

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Curling is één van de sporten op de Olympische Spelen waar om goud gestreden werd. Het hele spel draait onder meer om natuurkundige begrippen zo goed en tactisch mogelijk uitvoeren.

Kijk hier de video terug.

Opdrachten 

1 Waarom wordt tijdens de beurt het ijs ‘geboend’? Gebruik in je antwoord het woord weerstand en leg dit natuurkundige begrip ook uit.

2 Met welke twee vormen van weerstand heeft curling te maken? Geef ook aan wat hier tijdens de wedstrijd aan gedaan wordt om deze wrijving te verminderen.

3 Schets een v,t-diagram van de beweging die de steen maakt.

4 Geef aan in welk stuk van het diagram de steen een versnelde-, eenparige- en vertraagde beweging maakt en leg ook uit waar je dat aan kan zien.

5 Curling is ook een tactisch spel, welk natuurkundig begrip wordt hier optimaal bij gebruikt? Licht je antwoord toe met een voorbeeld uit de wedstrijd.

Extra informatie

NOS

Eurosport 1

Eurosport 2

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar