NU Actueel

Waterstof, de benzine van de toekomst?

 - NU Actueel Video bekijken

Benzine is al sinds 1850 een goede brandstof voor automobielen. Maar benzine heeft twee grote nadelen: de olie waaruit het gemaakt wordt, raakt eens op en bij de verbranding komt veel, extra, CO2 vrij. Elektrisch rijden is in opkomst, maar ook waterstof kan een goed alternatief zijn. Bekijk dit programma over waterstof.

Opdrachten:

De Amerikaanse president Biden sluit zich weer aan bij de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te halveren. Een mogelijk alternatief is waterstof.

  1. Leg uit wat het nadeel is van de broeikasgassen en waardoor waterstof een mogelijk alternatief is.
  2. In minuut 14.08 wordt er aangegeven dat het positieve effect alleen opgaat voor “groene” waterstof. Leg uit waardoor dit zo is.

In de 16e minuut worden er een aantal getalsgegevens genoemd met als conclusie dat waterstof een zeer lage energiedichtheid heeft.

  1. Leg het begrip energiedichtheid uit met een berekening. Maak hierbij gebruik van Binas en gebruik als volume van een eetlepel 15 mL.

Petra de Jong laat vanaf minuut 18 het elektrolyseproces zien waarbij waterstofgas, met hulp van elektriciteit, wordt vrijgemaakt uit water.

  1. Geef van dit proces de beide halfreacties en de totaalreactie en geef aan welke reactie aan de positieve en welke aan de negatieve elektrode plaatsvindt.
  2. Kijk de rest van de film af en geef een argument voor en een argument tegen het grootschalig gebruik van waterstof.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: NPO