NU Actueel

Waterschapsverkiezingen

  • 18 maart 2019
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

Het regelen dat er geen wateroverschot of -tekort ontstaat, noem je waterbeheer. Zo zorgt Rijkswaterstaat voor de bouw van dijken en voert deze organisatie grote projecten uit zoals het Zuiderzeeproject, de Deltawerken en het project ‘Ruimte voor de Rivier’.

De 21 waterschappen zorgen voor het onderhoud van de dijken, regelen het waterpeil en zuiveren het afvalwater. Waterschappen die aan zee liggen worden in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hoogheemraadschappen genoemd. Klik hier voor een kaartje van de Volkskrant over de waterschappen.

Met sluizen, stuwen en gemalen zorgt het waterschap ervoor dat de hoeveelheid water, de waterkwantiteit, op peil blijft. Bij te veel water zorgt het waterschap voor het afvoeren en bij watertekort kan er water worden vastgehouden. Op deze wijze helpt het waterschap om verdroging in natuurgebieden te voorkomen. Vervuild water kun je niet drinken en gebruiken in de landbouw. Het smerige water mag in Nederland niet meer geloosd worden. Dit afvalwater wordt eerst in een waterzuiveringsinstallatie schoongemaakt en daarna in het oppervlaktewater geloosd. Op deze manier blijft de waterkwaliteit in orde.

Op dit moment werken Rijkswaterstaat, de provincies, gemeenten, waterschappen,  maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nauw samen. Op deze manier kunnen zij gezamenlijk antwoord geven op de bedreigingen die op ons af komen. Zoals overstromingen, droogte, hitte, verzilting, beschikbaarheid van zoetwater en extreem weer.

Bron: de Volkskrant.nl, bewerkt

Opdrachten

Bekijk het filmpje en lees de tekst.

1a Hoeveel waterschappen en hoogheemraadschappen zijn er in Nederland?
b Welk waterschap beheert jullie water?
c Wat zijn de taken van het waterschap?
d Leg uit waarom de waterschappen wel eens de oudste vorm van democratie van Nederland worden genoemd.

2a Welke deel van Nederland overstroomt als er geen dijken en duinen zouden zijn?
b In het filmpje wordt gesproken dat de waterschappen zorgen voor het onderhoud van 18.000 km keringen en 225.000 km watergangen. Noem drie soorten keringen waarvoor het Waterschap moet zorgen.
c Welke fout staat er in het filmpje als er gesproken wordt dat er 2 miljard kubieke meter water wordt gezuiverd?

3a Een burgemeester staat aan het hoofd van een gemeente en een commissaris van de koning aan het hoofd van een provincie. Wie staat er aan het hoofd van het waterschap?
b Welke vier groepen hebben zitting in het algemeen bestuur van het Waterschap?
c Zoek op internet uit wie er mogen stemmen bij de Waterschapsverkiezingen.

4a Lees de tekst en leg uit wat het verschil is tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit.
b Geef eens een paar redenen waarom het waterschap in de toekomst een steeds belangrijkere rol kan gaan spelen.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website