NU Actueel

Waterschapsverkiezingen

  • 18 maart 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

Het regelen dat er geen wateroverschot of -tekort ontstaat, noem je waterbeheer. Zo zorgt Rijkswaterstaat voor de bouw van dijken en voert deze organisatie grote projecten uit zoals het Zuiderzeeproject, de Deltawerken en het project ‘Ruimte voor de Rivier’.

De 21 waterschappen zorgen voor het onderhoud van de dijken, regelen het waterpeil en zuiveren het afvalwater. Waterschappen die aan zee liggen worden in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hoogheemraadschappen genoemd. Klik hier voor een kaartje in de Volkskrant over de waterschappen.

Met sluizen, stuwen en gemalen zorgt het waterschap ervoor dat de hoeveelheid water, de waterkwantiteit, op peil blijft. Bij te veel water zorgt het waterschap voor het afvoeren en bij watertekort kan er water worden vastgehouden. Op deze wijze helpt het waterschap om verdroging in natuurgebieden te voorkomen. Vervuild water kun je niet drinken en gebruiken in de landbouw. Het smerige water mag in Nederland niet meer geloosd worden. Dit afvalwater wordt eerst in een waterzuiveringsinstallatie schoongemaakt en daarna in het oppervlaktewater geloosd. Op deze manier blijft de waterkwaliteit in orde.

Op dit moment werken Rijkswaterstaat, de provincies, gemeenten, waterschappen,  maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nauw samen. Op deze manier kunnen zij gezamenlijk antwoord geven op de bedreigingen die op ons af komen. Zoals overstromingen, droogte, hitte, verzilting, beschikbaarheid van zoetwater en extreem weer.

Bron: deVolkskrant.nl, bewerkt

 

 

Opdrachten

Bekijk het filmpje en lees de tekst.

1a Hoeveel waterschappen en hoogheemraadschappen zijn er in Nederland en welk waterschap beheert jullie water?
b Welke twee overheidsinstanties bemoeien zich met het water?
c Een burgemeester staat aan het hoofd van een gemeente en een commissaris van de koning aan het hoofd van een provincie. Wie staat er aan het hoofd van het waterschap?
d Welke vier groepen hebben zitting in het algemeen bestuur van het Waterschap?
e Zoek op internet uit wie er wel mogen stemmen bij de Waterschapsverkiezingen.

 

2 Bekijk GB 41, 44 en 45
a Noem drie grote projecten die door de rijksoverheid zijn uitgevoerd.
b Welke taak van het waterschap komt vooral op kaart GB41D tot uiting en welke op kaart GB 41B?
c De waterleidingbedrijven zorgen voor het drinkwater in Nederland. Toch heeft het waterschap indirect invloed op de kwaliteit van ons drinkwater. Leg dit uit.
d Welke taak van het waterschap is vooral belangrijk in de Haarlemmermeerpolder waar de luchthaven Schiphol in ligt?
e Heeft het regelen van de waterstand in een rivier met stuwen met waterkwaliteit of met  water kwantiteit te maken? Leg je antwoord uit.

3 Bekijk GB 43A t/m D en de kaart van de waterschappen.
a Maak de volgende tekst compleet door de juiste geografische begrippen in te vullen die je voor je eindexamen moet kennen.

Op zaterdag 16 maart 2019 is in Zuid-Limburg code geel van kracht. De …(A)… bereikte zaterdag rond het middaguur bij Maastricht een afvoer van 1600 …(B)… Dat is relatief veel, maar er is nog geen …(C)….

Volgens …(D)… zal het peil in de Maas de komende dagen weer zakken.

Dit komt er in Frankrijk en België geen …(E)… van betekenis meer zal vallen.

Het …(F)… is zaterdag in Vlodrop aan de …(G)… grens bij Roermond in de weer met de aanleg van …(H)… Dit omdat in het Duitse …(I)… van de Roer veel regen is gevallen en de rivier daar flink gezwollen is en op sommige plaatsen zelfs buiten haar oevers is getreden.

De hevige regen heeft op verschillende plaatsen in Limburg voor maatregelen door het …(J)…  gezorgd. Op verschillende plekken langs de Maas zijn pompen en …(K)… geplaatst. In Well en Arcen zijn doorgangen in de Maaskades afgesloten.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website