NU Actueel

Wat racisme en klimaatverandering met elkaar gemeen hebben

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

De tekst is gepubliceerd op De Correspondent. Dit is een online platform waarop onafhankelijke onderzoek- en achtergrondjournalistiek te lezen is.

1 De tekst kun je onderverdelen in vier delen met kopjes. Wat is de juiste volgorde?
A Floyd
B Oorzaak voortbestaan racisme
C Uitbuiting
D Wegkijken

2 Op welke manier leidt de auteur de tekst in? Door…
A De aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen.
B Een anekdote te vertellen.
C Het onderwerp aan te kondigen.
D Verschillende vragen te stellen.

3 In deel 1 staat: “Het politiegeweld in de VS komt voort uit racisme en kan voortbestaan door bewust wegkijken. Thao’s niet-willen-weten maakte hem medeplichtig; zijn afgewende blik was de opmaat voor Floyds dood.”
Wat is de functie van dit tekstgedeelte ten opzichte van de overige tekst in deel 1?
A conclusie
B gevolg
C samenvatting
D voorbeeld

4 Wat is het redeneringspatroon in deel 2?
A oorzaak – gevolg – conclusie
B oorzaak – gevolg – samenvatting
C voorbeeld – gevolg – conclusie
D voorbeeld – gevolg – samenvatting

5 Wat zijn de overeenkomsten tussen racisme en klimaatverandering?
A Bij beide kijkt iedereen weg en is geweld nodig om het te stoppen.
B Ze hebben allebei elkaar nodig als bouwsteen en iedereen kijkt weg.
C Ze hebben allebei elkaar nodig als bouwsteen en ze kunnen alleen voortbestaan door een massaal niet-willen-weten.
D Ze kunnen beide alleen voortbestaan door een massaal niet-willen-weten en iedereen kijkt weg.

6 Aan het einde van deel 4 staat: “Niet alléén racisme kan verklaren dat het antwoord op deze vragen ‘ja’ is. Ook nabijheid speelt een rol”. Wat bedoelt de auteur met: “ook nabijheid speelt een rol?”
A We vinden klimaatverandering erger dan racisme, omdat het dichterbij komt.
B We vinden klimaatverandering pas belangrijk als de gevolgen in Nederland zichtbaar zijn.
C We vinden racisme erger dan klimaatverandering, omdat het dichterbij komt.
D We vinden racisme pas belangrijk als de gevolgen in Nederland zichtbaar zijn.

7 In deel 5 staat: “Shell-CEO Ben van Beurden zei laatst: ‘Het stoort me enorm dat we worden gezien als een ongewenste speler in de energiesector of zelfs in de maatschappij.’ Geen satire.”.
Waarom schrijft de auteur hier: “geen satire”?
A Om duidelijk te maken dat dit artikel niet in De Speld staat.
B Om duidelijk te maken dat het vreemd is dat Van Beurden zelf niet doorheeft waarom Shell zo wordt gezien in de maatschappij.
C Om duidelijk te maken dat Shell aandelen heeft in satire.
D Om duidelijk te maken dat Van Beurden niet snapt waarom Shell zo wordt gezien in de maatschappij.

8 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?
A Racisme bestaat al heel lang.
B Racisme en klimaatverandering zullen pas stoppen als witte mensen zichzelf niet meer als onschuldig zien.
C Racisme is de bouwsteen van klimaatverandering.
D Klimaatverandering en racisme hebben meer gemeen dan we denken.

9. In de tekst worden verschillende overeenkomsten genoemd tussen racisme en klimaatverandering. Bedenk zelf nog een aantal overeenkomsten.

10. Wat is jouw mening over racisme? Geef hierbij minstens twee argumenten.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website