NU Actueel

Wat merkt de consument ná de coronacrisis?

 - NU Actueel Video bekijken

De Corona-crisis zorgt ervoor dat we met z’n allen een stuk minder spullen kopen. Een deel van onze aankopen kopen we nu online, maar een aanzienlijk deel wordt ook uitgesteld, tot later als de winkels weer open kunnen. Hoe zal dat er uit gaan zien?

Opdrachten:

  1. Laat met behulp van een vraag- en aanbodgrafiek zien hoe de vraag- en aanbodlijnen zijn verschoven als gevolg van de Corona-crisis. En wat is het gevolg hiervan voor de evenwichtsprijs?
  2. Leg uit waarom na het opheffen van de Corona-maatregelen de prijzen in de winkels zouden kunnen gaan dalen.
  3. Sommige economen verwachten juist dat de prijzen gaan stijgen na de Corona-crisis. Leg dit uit.

Wil je meer weten over de gevolgen van de Corona-crisis voor de economie?

WNL: Hoe ziet de economie er ná de coronacrisis uit?

NOS: De stand van zaken na 7 weken lockdown

NOSop3: Wat merken jongeren van de coronacrisis?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website