NU Actueel

Wat is voor jou vrijheid?

 - NU Actueel Video bekijken

Nederland stond op 4 mei weer stil bij alle burgers en militairen die in oorlogen zijn omgekomen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. In het hele land weden herdenkingen gehouden, na twee jaar corona weer zonder beperkingen en met publiek. Ook de oorlog in Oekraïne maakte deze herdenking anders dan andere jaren.

Opdrachten:

  1. Wat vieren we op 4 en 5 mei?
  2. Wat is in deze video de boodschap van de 19 jarige Tieme de Laat, die hij uitsprak op de Dam over zijn overgrootvader Henk, die Joden in kamp Vught hielp tijdens de WOII.
  3. Het thema van de herdenking dit jaar was verbondenheid. Waarom heeft men juist voor dit thema gekozen?
  4. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil met het thema ook benadrukken hoe onze vrijheid verbonden is met de vrijheid van anderen. En de oorlog in Oekraïne laat zien hoe kwetsbaar die vrijheid is. Leg dit uit in je eigen woorden.
  5. Bekijk de video: Bert, Leila, Sara en Roma maakten allemaal een oorlog mee als kind
  6. Wat zijn de overeenkomsten tussen de vier slachtoffers van de oorlogen in WOII, Bosnië, Syrië en Oekraïne?

 

Eigen mening:

“De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen.”

  1. Wat is voor jou het belang van vrijheid?
  2. Waarom zijn democratie en rechtsstaat onomstotelijk verbonden met het begrip vrijheid?

Stelling: ‘De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is’

  1. Eens of oneens? Motiveer je mening.

 

Extra info: 4 en 5 mei weer met publiek: ‘Oorlog toont hoe kwetsbaar vrijheid is’

Extra info: Dodenherdenking weer met publiek, ‘juist nu stilstaan bij kostbaarheid vrijheid’

Extra info en filmpjes:  Zo stond Nederland stil bij de Nationale Dodenherdenking

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site