NU Actueel

Wat doet de mens met de oceanen?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De mens bevolkt de aarde in toenemende aantallen. Samen met onze leefstijl leidt dit tot een groeiende ecologische voetafdruk van onze soort. Ons geologisch tijdperk heet daarom het antropoceen. Dit tijdperk kenmerkt zich door de grote invloed van de mens op het klimaat en de atmosfeer wat leidt tot veranderingen in de ecosystemen op aarde. Het oppervlak van onze blauwe planeet bestaat voor zo’n 70% uit water en daar is de menselijke invloed groot.

 

Opdrachten

Bekijk de video ‘De oceaan is meer dan een bak water’.

De oceaan is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de O2-productie. Welke organismen produceren deze O2?

Wat is het gevolg van overbevissing voor het evenwicht in een ecosysteem?

Licht toe hoe overbemesting vanuit rivieren dode zones tot gevolg kan hebben.

Binas 93F Noem de oorzaak en het gevolg van de verzuring van het oceaanwater.

Lees het artikel Trend zet zich voort: de oceanen waren in 2019 opnieuw recordwarm’ op NU.nl.
Licht toe hoe de genoemde oorzaak in het artikel kan leiden tot de opwarming van het oceaanwater.

Bekijk de grafiek ‘Global fossil fuel consumption’.
Licht toe dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijke activiteiten.

7 Lees het artikel ‘Voor het eerst meer energie uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool’ op NU.nl.
De titel van dit artikel is een beetje misleidend. Het doet vermoeden dat er meer hernieuwbare energie is ten koste van energie uit steenkool, terwijl steenkool vooral vervangen is door aardgas.
Beargumenteer of de verschuiving van steenkool naar aardgas in de energievoorziening van ons land een duurzame oplossing is.

8 Geef met behulp van bovenstaande bronnen drie manieren waarop de mens als soort haar ecologische voetafdruk kan verminderen ten gunste van de ecosystemen in de oceanen.

 

Bronnen

NOS op 3: ‘De oceaan is meer dan een bak water’
NU.nl: ‘Trend zet zich voort: de oceanen waren in 2019 opnieuw recordwarm’
NU.nl: ‘Voor het eerst meer energie uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool’
Our world in data (University of Oxford): ‘Global fossil fuel consumption’

 

Meer weten?

Scientias: ‘Het is tijd voor een nieuw geologisch tijdvak: het Antropoceen’
Scientias: ‘IJs op Groenland en Antarctica smelt momenteel angstaanjagend snel’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 vwo H8 Kenmerken van ecosystemen