NU Actueel

Warmbloedige dinosaurussen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Dinosaurussen hebben overeenkomsten met vogels en reptielen, twee diergroepen die voor wat betreft de stofwisseling betreft behoorlijk verschillen. Vogels zijn warmbloedig, de huidige reptielen zijn koudbloedig. De vraag is: waren dinosaurussen koud- of warmbloedig? Moleculen uit fossielen werpen licht op deze vraag.

Opdrachten

Lees het artikel ‘Ademhaling verraadt dat de Tyrannosaurus rex warmbloedig was.’
1  Welke groepen van de gewervelde dieren zijn warmbloedig?

2  Noteer een voor- en een nadeel van het constant houden van de (hoge) lichaamstemperatuur.

3  Door welke eigenschappen zijn de afvalproducten van de ademhaling tijdens de fossilisatie bewaard?

4  Wat is het verband tussen de concentratie van de afvalstoffen en de stofwisseling van de onderzochte dieren?

5  Welke controles gebruiken de onderzoekers bij het onderzoek naar de stofwisseling van uitgestorven dieren?

6  Er bestaan twee groepen dinosaurussen. Welk type stofwisseling vonden de onderzoekers bij elk van deze twee groepen?

7  Licht toe wat de uitkomsten over de stofwisseling kan bijdragen aan de kennis over het gedrag van de dinosaurussen.

8  Het metabolisme van dinosaurussen bleek verhoogd, zoals bij vogels. Wat is volgens Dr. Wiemann het belang van deze waarneming?

Bekijk de video ‘We dissolved fossils to prove dinosaurs were warm blooded.’ van 10:20-13:50.
9  Voor het onderzoek gebruikt Dr. Wiemann fossielen met resten van zachte weefsels. Noteer wat Jasmina onderzoekt en wat de verschillen zijn tussen warm- en koudbloedige dieren.

10  Welke eigenschap van de Raman techniek maakt het mogelijk dat de onderzoekers veel verschillende dinosaurussen hebben kunnen onderzoeken.

 

Bronnen
Scientias ‘Ademhaling verraadt dat de Tyrannosaurus rex warmbloedig was.’
Science Insider ‘We dissolved fossils to prove dinosaurs were warm blooded.’

Meer weten?
Nature ‘Fossil biomolecules reveal an avian metabolism in the ancestral dinosaur.’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 5 vwo 11 Regeling intern milieu en Nectar 4 vwo H7 Evolutie.