NU Actueel

Waren de Vikingen plunderaars?

  • 14 september 2020
  • Niveau: Bovenbouw
  • Bron: Schooltv
 - NU Actueel Video bekijken

Recent zijn twee nieuwe boeken verschenen die inzicht geven in de wereld van Vikingen. Wie waren de Vikingen? Volgens de een waren het woestelingen die alleen maar kwamen plunderen. Anderen zien ze vooral als handelaars die soms ook oorlog voerden. Sommigen zien ze vooral als heel goede zeelieden. En weer anderen hebben het vooral over het handwerk van de Vikingen: prachtig versierde schepen en zilveren sieraden. Hoe zit het? Wat, wie, waren de Vikingen?

Opdrachten:

  1. Bekijk het filmpje hierboven. Wat was volgens dit filmpje de reden dat de Vikingen uit Scandinaviƫ weg trokken? Waar gingen ze heen?
  2. Bekijk bij de bronnen hieronder het andere schooltv filmpje. Welk verschillen zijn er met het andere filmpje? Verklaar die verschillen.
  3. In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) vind je verschillende voorwerpen die de Vikingen in Nederland achterlieten. Bekijk op de website van het RMO een deel van de collectie. Bedenk twee conclusies die je kunt trekken uit de vondst van deze Vikingschat.
  4. Vergelijk de boekrecensie in Trouw met het artikel aan de hand van het zelfde boek op de website van Historiek.net (zie de bronnen hieronder). Maak een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen. Welk beeld krijg je uit de recensies?
  5. Bespreek samen: Wat is jullie mening, wie en wat waren de Vikingen?

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website