NU Actueel

Waarom zijn er problemen in de asielopvang?

 - NU Actueel Video bekijken

De 25 veiligheidsregio’s en het kabinet zijn er nog niet uit hoe ze de komende tijd de problemen met het opvangen van asielzoekers oplossen. Ze spraken over een plan om statushouders -asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning die al langer in Nederland zijn- plekken te geven buiten de asielopvang. Volgens staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken en voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio’s is er indringend gesproken, maar is meer overleg nodig. Ze wilden nog niet verder ingaan op de inhoud van de plannen.

Opdrachten:

  1. Bekijk artikel & het instagramverhaal van NOSop3: Waarom moeten asielzoekers zich melden in Ter Apel?
  2. Momenteel melden zich ongeveer twee- tot drieduizend mensen per maand. In 2015, waren dit er gemakkelijk meer dan tienduizend per maand. Waarom kwamen in 2015 zoveel asielzoekers naar ons land?
  3. Wat is de Dublinverordening en wat heeft die te maken met de drukte in Ter Apel?
  4. Als een asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, stroomt hij of zij door naar een asielzoekerscentrum (azc). Wanneer krijgt iemand een verblijfsvergunning?
  5. De statushouder wacht in het azc totdat hij of zij van de gemeente een woning toegewezen krijgt. Waarom loopt deze doorstroming erg moeizaam?
  6. Vorige week riep het kabinet de opvangcrisis ook uit tot nationale crisis. Dat betekent dat het kabinet belooft met structurele oplossingen te komen. Geef hiervan voorbeelden die praktisch uitvoerbaar zijn.
  7. Waarom kregen vluchtelingen uit Oekraine voorrang bij het vinden van huisvesting?

 

Eigen mening:

Het kabinet wil dat gemeenten de komende zes weken 7500 erkende vluchtelingen een tijdelijke woning aanbieden. Zo moet er ruimte vrijkomen in de asielopvang. Ook vraagt het kabinet de gemeenten om in iedere veiligheidsregio 225 extra opvangplekken te regelen.

Stelling: ‘Gemeenten moeten worden gedwongen om asielzoekers op te nemen’.

  1. Eens of oneens? Motiveer je antwoord.

Stelling: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. (iedereen is welkom in Nederland)

  1. Eens of oneens? Motiveer je antwoord.

 

Extra info: Waarom is er sprake van een opvangcrisis? Asielopvang in Nederland uitgelegd

Extra info: Burgemeesters maken ‘fragiele afspraak’ over opvang asielzoekers

Extra info: Waar gaat het mis? De ‘asielcrisis’ in vijf grafieken

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site