NU Actueel

Waarom wil de politie meer agenten met een migratieachtergrond?

 - NU Actueel Video bekijken

Er zijn steeds meer agenten met een migratieachtergrond, maar voor de politie zijn het er nog niet genoeg. Een nieuwe wervingscampagne moet helpen de korpsen nog diverser te maken. “We hebben ze keihard nodig in het vak”, zegt de politiechef in Midden-Nederland en portefeuillehouder diversiteit bij de politie.

In de Randstad steeg het percentage aspiranten met een migratieachtergrond van 17 procent in 2020 naar 23 procent in 2021. Landelijk steeg dat aandeel van 16 naar 19 procent.

Opdrachten:

  1. Wat verstaan we onder het begrip ‘diversiteit’?
  2. Waarom wil de politie meer agenten in dienst nemen met een migratieachtergrond?
  3. Wat zijn de voordelen van een agent met een migratieachtergrond in de multiculturele wijk?
  4. Wat etnisch-profileren?

Eigen mening:

  1. Vind jij dat de politie zich schuldig maakt aan etnisch profileren? Motiveer je mening.
  2. Zou jij later agent willen worden? Motiveer je mening.

Stelling: “Meer agenten die zelf een migratieachtergrond hebben, kunnen het vertrouwen en de herkenbaarheid in de wijk / stad vergroten”

  1. Eens of oneens? Motiveer je mening?

 

Extra info: Politie steeds diverser, maar het is nog niet genoeg

Extra info: Politie zoekt meer diversiteit met wervingscampagne nieuwe agenten

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site