NU Actueel

‘Waarom staan de stadsparken niet vol met fruitbomen?’

Lees de tekst op de website van het Algemeen Dagblad en beantwoord de vragen. Het Algemeen Dagblad is een Nederlands dagblad met het laatste nieuws.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1 Wat voor tekstsoort is de tekst? De tekst is…
A. een beschouwing met betogende elementen
B. een betoog met activerende elementen
C. een uiteenzetting met activerende elementen
D. een uiteenzetting met betogende elementen

2 Welke structuur heeft de tekst?
A. argumentenstructuur
B. voor- en nadelenstructuur
C. probleem-oplossingsstructuur
D. vraag-antwoordstructuur

3 Welke zin in de tekst heeft een sarcastische ondertoon waarin de schrijver laat zien dat hij het niet eens is met de gemeente?

4 Schrijf het vereenvoudigde argumentatieschema over en vul het verder in.

Stelling: in de steden moeten fruitbomen komen
Tegenargument gemeente: mensen zouden het fruit gaan plukken.
Weerlegging tegenargument gemeente:
Tegenargument: de automobilist wil het niet
Onderbouwing tegenargument:
Weerlegging onderbouwing tegenargument:

5 Welke drie argumenten geeft de schrijver voor het planten van appels, peren, pruimen en kwetsen?

6 Waaruit blijkt volgens de schrijver dat ‘guerilla gardening’ vooral in kranten en op tv bestaat?

7 Welke drogredenering kun je in het antwoord van opdracht 6 herkennen?
A. bespelen van het publiek
B. onjuist beroep op autoriteit
C. onjuist beroep op causaliteit
D. overhaaste generalisatie

8 Wat is het antwoord op de vraag in de laatste zin en hoe moet dat geïnterpreteerd worden?
A. Het antwoord op deze vraag wordt als bekend verondersteld.
B. Ze wachten op de toestemming van de gemeente en dat is goed.
C. Ze wachten op de toestemming van de automobilisten, maar moeten dat niet doen.
D. Ze wachten op de toestemming van de gemeente, maar moeten dat niet doen.

Heeft de schrijver jou overtuigd van zijn mening en waarom wel of niet? Bespreek dit met een aantal klasgenoten of je hele klas.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website