NU Actueel

Waarom schoonmaakmiddel Dasty van de Wibra zo mateloos populair is

Dit artikel is verschenen in de krant Algemeen Dagblad.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1 Op welke manieren leidt de auteur de tekst in? Door..
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen en het onderwerp aan te kondigen.
B de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen en een of meerdere vragen te stellen.
C een anekdote te vertellen en de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen.
D het onderwerp aan te kondigen en een of meerdere vragen te stellen.

2 Aan het begin van de tekst staat ‘hamsterende Belgen’. Wat bedoelt de schrijver daarmee?

3 Aan het begin van de tekst maakt de schrijver een vergelijking tussen Dasty en een Rolls- Royce. Wat wil hij met de vergelijking duidelijk maken? De schrijver maakt die vergelijking..
A om aan te geven dat het schoonmaakmiddel erg duur is.
B om aan te geven dat het schoonmaakmiddel van hele goede kwaliteit is.
C om aan te geven dat het schoonmaakmiddel wordt gebruikt om auto’s schoon te maken.
D om aan te geven dat mensen er heel zuinig op zijn.

4 Wat betekent het woord ‘proper’?

5 Welke doelen heeft de tekst? Leg je antwoord uit en vertel daarbij ook welk doel het belangrijkst is.

6 Waar komt de naam ‘Wibra’ vandaan?

7 De komst van Dasty bij Wibra en het succes van het schoonmaakmiddel hebben te maken met verschillende gebeurtenissen. In welke volgorde vonden deze gebeurtenissen plaats?
A De Wibra- eigenaar neemt Dasty mee uit het buitenland. Daarna test een medewerker het product. Vervolgens koopt de eigenaar groot in. Daarna gaan veel motorrijders Dasty gebruiken. Tot slot vertellen Viva – lezers elkaar over Dasty.
B De eigenaar neemt Dasty mee uit het buitenland. Daarna gaan veel medewerkers het gebruiken. Vervolgens test een medewerker het product. Daarna koopt de eigenaar groot in. Tot slot vertellen Viva-lezers elkaar over Dasty.
C Een medewerker test Dasty. Daarna neemt de Wibra-eigenaar het product mee uit het buitenland. Vervolgens koopt hij groot in. Daarna gaan veel motorrijders Dasty gebruiken. Tot slot vertellen Viva- lezers elkaar over Dasty.
D Veel motorrijders gaan Dasty gebruiken. Daarna test een medewerker het product. Vervolgens neemt de Wibra-eigenaar het product mee uit het buitenland. Daarna koopt hij groot in. Tot slot vertellen Viva-lezers elkaar over Dasty.

8 Ken je zelf een product dat op dit moment niet zo bekend is, maar dat meer mensen volgens jou zouden moeten gebruiken? Bespreek je antwoord met je buurman of buurvrouw.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website