NU Actueel

Waarom kansengelijkheid belangrijk is

 - NU Actueel Video bekijken

Als het filmpje niet werkt, activeer dan deze hyperlink 

Kansengelijkheid maakt onderdeel uit van een rechtvaardige samenleving en is in ieders belang. Op individueel niveau is het voor jongeren nadelig als zij onvoldoende kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien. Ook op latere leeftijd ondervinden zij daarvan de (negatieve) gevolgen.

Jongeren met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder jongere moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de school- en opleidingsprestaties van een kind.

Opdrachten:

 1. Tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn er ongelijke verdelingen op gebieden zoals maatschappelijke positie, inkomen, macht, leefstijl en sociale status. Wat wordt hiermee bedoeld en geef bij ieder item een voorbeeld.

 

 1. Het creëren van gelijke kansen is een politieke keus. Hoe creëer je gelijke kansen voor iedereen?

 

Nederland is één van de rijkste landen van de wereld: Toch is er ook in ons land sprake van achterstanden en ongelijkheid. Geef antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is de toeslagenaffaire, wie waren de gedupeerden en waarom is hier sprake van onrechtvaardigheid?
 2. Waarom verdienen vrouwen minder geld dan mannen voor het zelfde werk en wat vind jij daarvan?
 3. Waarom zijn er minder mogelijkheden voor mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking. Hoe zou je dat kunnen veranderen?
 4. Wat is kansenongelijkheid in het onderwijs en hoe moet dat bestreden worden?
 5. Waarom is er ondanks onze welvaart een hele grote groep mensen die beroep moet doen op de voedselbank?
 6. Opgroeien in ‘achterstands’-wijk heeft impact op je kansen en mogelijkheden. Waar of niet waar? Motiveer je mening.
 7. Heeft religie invloed op je mogelijkheden in onze samenleving? Motiveer je mening. (zie filmpje)
 8. De meeste Nederlanders accepteren seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Toch hebben lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI ‘s) nog steeds te maken met discriminatie. Geef hiervoor een verklaring en hoe zou je dit kunnen bestrijden / oplossen? (zie filmpje)

 

 1. Deze week is er de ‘Internationale Dag tegen Racisme’. Waarom zou jij wel of niet meedoen aan demonstratie hierover? (zie filmpje)

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site