NU Actueel

Waarom hebben jongeren vaak last van huiselijk geweld?

 - NU Actueel Video bekijken

1,3 miljoen Nederlanders boven de 16 kregen vorig jaar te maken met een vorm van huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat sinds 2020 huiselijk geweld volgt voor de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld.

Van de jongeren tussen de 16 en 18 jaar was 15 procent slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld. Bij 18- tot 24-jarigen gaat het om 9 procent. Ter vergelijking: bij 65-plussers gaat het om 1 procent.

Incidenteel geweld tussen broer en zus werd het meest gemeld. Een op de acht ondervraagden maakte melding van structurele problemen, zeker één keer per maand.

Als je last hebt van huiselijk geweld dan kun je je melden bij Veilig Thuis of aangifte doen bij de politie. De meeste jongeren doen dat niet volgens het onderzoek

 

Opdrachten:

 1. Leg in je eigen woorden uit wat huiselijk geweld inhoudt.
 2. Noem ten minste drie verschillende vormen van huiselijk geweld.
 3. Welke signalen kunnen wijzen op de aanwezigheid van huiselijk geweld in een huishouden?
 4. Beschrijf kort hoe huiselijk geweld de fysieke en mentale gezondheid van slachtoffers kan beïnvloeden.
 5. Wat zijn mogelijke langetermijneffecten van huiselijk geweld op kinderen die getuige zijn geweest van het geweld?
 6. Welke stappen kunnen genomen worden om slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen?
 7. Noem ten minste twee organisaties of instanties die hulp bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld.
 8. Wat zijn enkele mogelijke maatregelen om huiselijk geweld te voorkomen?
 9. Hoe kan voorlichting bijdragen aan het verminderen van huiselijk geweld?

 

Eigen mening:

Stelling: Jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld hebben mogelijk beperkte middelen en kennis om zichzelf te beschermen, waardoor er een dringende behoefte is aan laagdrempelige toegang tot voorlichting en ondersteuningsdiensten.

 1. Eens of oneens? Motiveer je mening.
 2. Veel jongeren doen geen aangifte van huiselijk geweld. Wat is daarvan de reden?

 

Extra info: CBS: jongeren het vaakst last van huiselijk geweld

Extra info: Slachtofferhulp – huiselijk geweld

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site