NU Actueel

Waarom een klimaattop in Glasgow?

 - NU Actueel Video bekijken

Je kunt er nauwelijks aan ontkomen, de grote hoeveelheid klimaatrapporten van de afgelopen tijd. In augustus was er het veelbesproken wereldwijde IPCC-rapport; gisteren bleek in een ander rapport dat plannen van landen om de klimaatdoelen te halen niet toereikend zijn. Dat juist nu veel publicaties verschijnen is geen toeval: het heeft alles te maken met de klimaattop die afgelopen zondag is begonnen in Glasgow. De bijeenkomst in de Schotse stad wordt gezien als de belangrijkste conferentie sinds 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten.

Opdrachten:

  1. Wat is de boodschap van klimaatactivist Greta Thunberg met haar bla, bla, bla-speech?
  2. Welke afspraken werden er gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs in 2015?
  3. Noem 4 oorzaken waarom deze doelstellingen van Parijs (nog) niet worden bereikt?
  4. Wat was de conclusie van het onlangs verschenen IPCC-klimaatrapport?
  5. ‘De top in Glasgow is bedoeld om landen de kans te geven nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven’. Geef hiervan vier voorbeelden.

Eigen mening:

  1. Maak jij je zorgen over het klimaat of ben je ‘klimaatmoe’? Motiveer je mening.
  2. Zou jij bereid zijn om deel te nemen aan een klimaatmars op 6 november in Amsterdam? Motiveer je mening.
  3. ‘De jeugd van vandaag, is de toekomst van morgen’. Wat is jouw bijdrage aan een klimaatvriendelijkere toekomst? Noem vier voorbeelden uit je dagelijks leven.

Extra filmpje over het IPCC-rapport: Zeespiegel kan meer stijgen dan verwacht

Extra info: ‘Klimaatplannen landen zijn nog ruim onvoldoende om Parijs-doelen te halen’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site