NU Actueel

Waarom dit seizoen cruciaal is voor de Vrouwen Eredivisie

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Dit artikel is verschenen op de website van Vice. Vice is een mediaplatform met originele verhalen en documentaires over alles wat ertoe doet in de wereld.

Lees het artikel en beantwoord de vragen.

 1. In de inleiding van dit artikel wordt geschreven ‘De competitie hobbelde lang achter het succes van de Oranje Leeuwinnen aan.’ Later wordt deze formulering nog twee keer gebruikt. Wat wil de schrijver met het gebruik van de zinsnede ‘hobbelde erachter aan’ duidelijk maken?
 2. In de eerste alinea na de inleiding wordt een opsomming gegeven van de grote stappen die gezet worden in de Vrouwen Eredivisie. Welke signaalwoorden voor opsomming zie je terug in deze alinea?
 3. In de tweede alinea na de inleiding wordt een beeldspraak gebruikt die aansluit bij het ‘hobbelen’ uit vraag 1. Welk woord ís die beeldspraak en wat geeft dat woord aan?
 4. Het artikel gaat verder als interview. Leonne Stentler, oud-voetbalster en analist, is de geïnterviewde. De eerste vraag die gesteld wordt, wordt geopend met ‘He Leonne’. Wat zegt deze opening over de doelgroep van dit artikel en deze website?
 5. Natuurlijk komt corona ook aan bod in dit artikel. Wat is het positieve effect van corona op de vrouwenvoetbalcompetitie in Nederland?
 6. Waarom doet Feyenoord nog niet mee in de Vrouwen Eredivisie?
  1. Feyenoord vindt dat voetbal van oudsher iets voor mannen is.
  2. Het levert niet genoeg geld op.
  3. Het ontbreekt Feyenoord aan de faciliteiten.
  4. Leonne geeft geen antwoord op die vraag.
 7. Zowel Leonne als de interviewer vinden het heel positief dat Feyenoord in de toekomst wel mee gaat draaien in de competitie van het vrouwenvoetbal. Waarom?
 8. Er wordt gesproken over de ‘conservatieve’ verslaggeving in het mannenvoetbal. Wat betekent conservatief, gelet op wat er in de tekst over gezegd wordt?
  1. Gericht op het behouden van het bestaande.
  2. Niet zelfstandig werkzaam.
  3. Streven naar meer en beter.
  4. Terugkeren naar een eerdere fase.
 9. Welk doel streeft Leonne Stentler na, met al haar activiteiten rondom het vrouwenvoetbal?