NU Actueel

Voor spek en bonen rijden

 - NU Actueel Video bekijken

De viervoudig olympisch schaatskampioen Sven Kramer vertelde onlangs in een interview dat hij geen wedstrijd ‘voor spek en bonen’ wil rijden. “Ik rijd in competitie of ik rijd niet,” zei hij. Ruim hondervijftig jaar geleden, in 1860 stonden mensen in de rij om voor spek en bonen mee te doen. iedereen, jong of oud, man of vrouw, zich kon inschrijven. Het maakte niet uit of je kon schaatsen.  Ook al werd je laatste, aan de eindstreep wachtte je een beloning. Dit gebruik bleef tot en met de Tweede Wereldoorlog in stand.

Opdrachten:

 1. Bekijk de www.nazatendevries.nl over Voor spek en bonen.
  1. Welke beloning konden deelnemers die voor spek en bonen meededen verwachten?
  2. Wat voor mensen deden mee aan dit soort wedstrijden?
  3. Hoe komen arme mensen tegenwoordig aan (geld voor) maaltijden?
 2. Bekijk het filmpje van Schooltv.nl hierboven over Winterlandschap met schaatsers van Hendrick Avercamp.
  1. In welke eeuw leefde Hendrick Avercamp?
  2. Waarom werd die periode een ‘kleine ijstijd’ genoemd?
  3. Kon je de landschappen die Avercamp schilderde in het echt tegenkomen? Leg je antwoord uit.
  4. Waaraan zie je het verschil tussen arme en rijke mensen?
  5. Maak een lijst van sporten die mensen op het ijs deden.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website