NU Actueel

Voor spek en bonen rijden

 - NU Actueel Video bekijken

De viervoudig olympisch schaatskampioen Sven Kramer vertelde onlangs in een interview dat hij geen wedstrijd ‘voor spek en bonen’ wil rijden. “Ik rijd in competitie of ik rijd niet,” zei hij. Ruim hondervijftig jaar geleden, in 1860 stonden mensen in de rij om voor spek en bonen mee te doen. iedereen, jong of oud, man of vrouw, zich kon inschrijven. Het maakte niet uit of je kon schaatsen.  Ook al werd je laatste, aan de eindstreep wachtte je een beloning. Dit gebruik bleef tot en met de Tweede Wereldoorlog in stand.

Opdrachten:

 1. Bekijk de www.nazatendevries.nl over Voor spek en bonen.
  1. Welke beloning konden deelnemers die voor spek en bonen meededen verwachten?
  2. Waarom zal dit gebruik na de Tweede Wereldoorlog verdwenen zijn?
  3. Vergelijk de armenzorg in de 19e eeuw met de huidige sociale voorzieningen. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er.
 2. Bekijk het filmpje van Schooltv.nl hierboven over Winterlandschap met schaatsers van Hendrick Avercamp. Je vindt het schilderij op de website van het Rijksmuseum (bronnen hieronder).
  1. Past het schilderij bij wat je weet over de tijd waarin Hendrick Avercamp leefde? Leg je antwoord uit.
  2. Wat denk jij, zullen arm en rijk elkaar echt op het ijs ontmoet hebben? Leg je antwoord uit.
  3. Passen de gebouwen die je in dit schilderij ziet bij arme of bij rijke mensen? Leg je antwoord uit.
  4. Welke beroepen en/of bronnen van inkomsten kun je afleiden uit het schilderij?

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website