NU Actueel

Vlaanderen vangt het regenwater wel op!

 - NU Actueel Video bekijken

In Nederland zagen wij nog nooit zoveel tropische dagen achter elkaar als in de afgelopen maand augustus. In zo’n warme en droge periode stijgt de vraag naar water. De drinkwatervoorziening kwam bijna in gevaar. Drinkwaterbedrijven riepen daarom op om zuinig te zijn met water. Zo’n 90% van de mensen gaf gehoor aan deze oproep. Het sproeien van tuinen werd in sommige gebieden verboden. In Vlaanderen was het net zo warm en droog als in Nederland, maar hier kwam de watervoorziening niet in de gevarenzone. In Vlaanderen is het opvangen en hergebruiken van regenwater al jaren verplicht. Sinds 2004 moeten huiseigenaren een waterput bij hun woning plaatsen, waarin de neerslag wordt opgevangen. Veel Belgen vragen zich af waarom dit in Nederland ook niet wordt gedaan.

Bron: EenVandaag, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a  In Vlaanderen is het opvangen van regenwater verplicht bij woningen. Waarvoor wordt dit regenwater gebruikt?
b Klik hier. Hoe groot moet de inhoud van een waterput bij een nieuwbouwhuis in Vlaanderen zijn?
c Leg uit hoe het regenwater in de put komt.
d Als je een huis met een groen dak hebt, moet er geen regenwaterput geplaatst worden. Waarom niet?

2a In Nederland moest je in augustus door de hittegolf zuinig zijn met drinkwater. Klik hier. Hoe kun je zien dat er in augustus een hittegolf was?
b Bekijk ook het droogtekaartje van Nederland. Wat is het maximale neerslagtekort dat je kunt zien op de kaart?
c Hoe kun je verklaren dat het neerslagtekort in Nederland niet overal gelijk is? Bekijk daarvoor ook de twee kaartjes van Nederland uit de Grote Bosatlas over de gemiddelde neerslaghoeveelheid en de verdamping.

 

GB 39A2 Neerslag 1981-2010

GB 39B2 Verdamping 1981-2010

3 Hoe zit het met jouw waterverbruik?
Bekijk de tabel hier. Hoeveel water gebruiken jullie thuis per jaar?
b Bekijk het gemiddelde waterverbruik per persoon. Hoeveel liter drinkwater kun je per dag besparen als je voor toilet en wasmachine regenwater zou gebruiken?
c Is een tank van 5000 liter voor jullie huishouden groot genoeg als je daarmee je toilet doorspoelt en de was ermee doet?
d Waarom hebben we in Nederland bijna geen regenwaterputten? Welke redenen kun je daarvoor noemen?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 3, Klimaat.