NU Actueel

Verstaat je hond Nederlands?

  • TLPST
  • 11 december 2019
  • Niveau: Havo/vwo Tweede Fase/Vmbo bovenbouw
  • Bron: TLPST 63

Iedereen die thuis een hond (of een kat) heeft, heeft de neiging om met dat dier te praten. Maar verstaan honden ook écht wat je zegt? Daar is onlangs onderzoek naar gedaan.

Het is duidelijk dat honden begrijpen wat we bedoelen als we sommige dingen zeggen (‘Zit!’, ‘Af!’). Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze de woorden écht begrijpen. Het kan zijn dat ze vooral reageren op de toon waarop we iets zeggen of op onze lichaamstaal. En misschien begrijpt een hond een woord alleen maar als zijn baasje het zegt, en niet als iemand anders het zegt.

Britse onderzoekers wilden weten hoe het zit met het taalvermogen van honden, zo meldt NewScientist. Ze maakten geluidsopnamen van woorden die door verschillende personen werden uitgesproken. Met de computer manipuleerden ze die opnamen zodanig dat alle emotie en stembuigingen waren weggefilterd: alleen het ‘kale’ woord bleef over.

Wat bleek? Honden kunnen ook die ‘kale’ woorden herkennen, zelfs als ze de sprekers niet kunnen zien. Ze leken vooral te letten op de klinkers. In ieder geval kunnen ze dus een klein aantal woorden herkennen op dezelfde manier als mensen dat doen.

Vragen

Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek het antwoord daarna in de klas.
1 Lees het artikel uit NewScientist door. Een onderzoek met honden als ‘proefpersonen’ is waarschijnlijk een hele uitdaging. Welke kritische vragen komen bij je op wanneer je dit artikel leest Bespreek je vragen in de klas.

2 Het onderzoek uit de tekst gaat over het herkennen van woorden door honden. Kunnen honden woorden ook begrijpen, zoals mensen dat kunnen? Bedenk een manier om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Beantwoord daarvoor de vragen a, b en c met de klas.

a Wie heeft er een hond? Welke kunstjes kan hij doen en welke woorden worden daarvoor gebruikt? Noteer de woorden die genoemd worden op een groot vel papier.

b Wat verwachten jullie: zou de hond die woorden ook begrijpen

  • als er geen lichaamstaal wordt gebruikt én
  • als de woorden heel saai, zonder intonatie, worden uitgesproken én
  • als hij de stem van de spreker niet kent?

c Bedenk samen een manier om jullie verwachting te testen. De leerlingen die thuis een hond hebben, voeren de test thuis uit. Vergeet niet om je bevindingen tijdens de volgende les met de klas te delen!

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 63

Bron: TLPST nr. 63

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van

Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.