NU Actueel

Verhoogde concentratie benzeen in Rotterdamse haven

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De haven van Rotterdam ligt vol met enorme schepen die van alles en nog wat vervoeren. Sommige schepen vervoeren brandbare en/of giftige vloeistoffen. Na het lossen is daar nog een klein beetje van over. Vroeger liet men dat laatste restje verdampen, het zogenaamde ontgassen. Tegenwoordig mag dat met de meeste stoffen niet meer. In de haven staan op verschillende plekken meetpunten, daar wordt gecontroleerd welke stoffen er in de lucht aanwezig zijn.

Lees dit artikel over benzeen in de Botlek.

Opdrachten

  1. Leg uit waarom het ontgassen van vrachtschepen verboden is.

Op een verpakking van benzeen staan de volgende gevarenpictogrammen:

  1. Wat betekenen deze pictogrammen?

Het kookpunt van benzeen is 353 K.

  1. Reken deze temperatuur om naar °C.

Benzine heeft geen kookpunt maar een kooktraject.

  1. Leg uit of benzine een zuivere stof is.

DCMR Milieudienst Rijnmond is een grote organisatie in de regio Rotterdam die werkt aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Bij een organisatie als DCMR zijn verschillende mensen met een scheikundige opleiding werkzaam.

  1. Wat voor werk zouden deze mensen binnen deze organisatie doen?

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: AD.nl
Bron afbeelding: Shutterstock