NU Actueel

Verbod op smaakjes in vapes

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

In Nederland zijn er inmiddels bijna evenveel jongeren die vapen als ‘gewoon’ roken. We weten dat vapes niet onschuldig zijn. Daarom worden hier vanaf 2024 smaakjes in vapes verboden. Andere Europese landen maken plannen om vapen helemaal te verbieden.
De werking van vapes is gebaseerd op een natuurkundig proces. 

Bekijk deze video. 

Opdrachten 

In de video wordt gezegd: ‘Deze batterij verwarmt vloeistoffen bij het inhaleren.’ 

1. Wat klopt er niet helemaal aan deze uitspraak? Leg uit waarom dit vanuit ons vakgebied niet klopt.  

Door het verwarmen wordt een deel van de stoffen in de vloeistof gasvormig. Dat noem je een faseovergang. 

2. a. Hoe heet deze faseovergang?
    b. Leg uit waarom voor deze faseovergang warmte nodig is. 

3. Een deel van de gasvormige stoffen wordt in de lucht weer vloeibaar. Hoe heet deze faseovergang? 

Het hoofdbestanddeel van de vloeistof in vapes is een stof genaamd propyleenglycol. Dit is een zogenaamde ‘dragerstof’ waarin nicotine en smaakstoffen goed meekomen. Je kunt informatie vinden over deze stoffen door op internet te zoeken naar ‘veiligheidskaarten’ of ‘veiligheidsinformatiebladen’. 

4. a. Tot welke temperatuur moet de vloeistof minimaal verwarmd worden?
    b. Wat kun je zeggen over de veiligheid van propyleenglycol?
    c. In het veiligheidsblad door BASF (een chemiebedrijf) staat: ‘Bij dierproeven is de stof bij kortstondig inademen acuut niet giftig’. Noem twee redenen waarom het raadzaam is om alsnog voorzichtig te zijn met het inademen van deze stof. 

Gasvormig propyleenglycol is niet zichtbaar, maar je ziet de damp wel. Niet alle propyleenglycol wordt dus gasvormig: de vloeistof wordt ‘verneveld’. 

5. Leg uit wat een nevel is. 

Een ander bestanddeel van de vloeistof is nicotine. Zoek ook veiligheidsinformatie op internet over deze stof. 

6. a. Wat kun je zeggen over de veiligheid van deze stof?
    b. Wat betekenen de veiligheidspictogrammen? 

7. Stelling: Het is goed dat er een verbod op smaakjes in vapes komt.
    Ben jij het hiermee eens? Motiveer je antwoord met drie argumenten uit de exacte wetenschappen.

Extra informatie

NOS

Trimbos

RIVM

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar