NU Actueel

Veel olifantenpaadjes in natuurgebieden

De tekst ‘Veel nieuwe olifantenpaadjes in natuurgebieden: ‘Dweilen met de kraan open’’ verscheen maandag 19 maart 2021 op de site van de NOS, in de rubriek regionieuws. De tekst was een bijdrage van Omroep West. De tekst bestaat uit zeven alinea’s die duidelijk door een witregel van elkaar zijn gescheiden.

Lees de tekst en bekijk ook het videofragment. Beantwoord daarna de vragen.

1 Welk probleem behandelt de tekst?
A wandelaars die hun hond los laten lopen en zo voor nieuwe paden zorgen
B wandelaars die in natuurgebieden door hun aanwezigheid dieren verstoren
C wandelaars die in natuurgebieden van gebaande paden afwijken
D wandelaars die nieuwsgierig zijn naar een ingesleten pad in de natuur

2 Waardoor is het probleem dat de tekst behandelt nu veel groter dan bijvoorbeeld vorig jaar?

3 Het begrip ‘olifantenpaadje’ zegt iets over een eigenschap van olifanten. Welke eigenschap (die mensen kennelijk ook hebben) is dat volgens de tekst?
A Olifanten lopen net als mensen graag achter elkaar aan.
B Olifanten lopen net als mensen graag dwars door begroeiing.
C Olifanten kiezen net als mensen het liefst voor de kortste weg.
D Olifanten zijn erg lui en lopen het liefst zo weinig mogelijk.

4 Wat is volgens de tekst een olifantenpaadje?

5 Duinwachter Daamen zegt in het videofragment ‘dat het eigenlijk dweilen met de kraan open’ is. Wat betekent deze uitdrukking?

6 Leg het verband uit tussen de uitdrukking die Daamen gebruikt (al. 3 en de titel) en het probleem dat de tekst behandelt.

7 Welke term gebruikt Daamen in het videofragment waarmee hij duidelijk maakt dat natuurgebieden door bezoekers veel belast worden?

8 Olifantenpaadjes brengen mensen in de verleiding niet-officiële paden te kiezen. Bespreek in een tweetal of met de hele klas op welke manier het probleem van de olifantenpaadjes het best kan worden aangepakt.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website