NU Actueel

Varkenshart naar mens getransplanteerd

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

 

Het vervangen van een niet-werkend orgaan door een donororgaan is voor sommige patiënten een kwestie van leven en dood. Helaas is er een groot tekort aan donororganen. Voor een aantal patiënten komt hierdoor een geschikt donororgaan te laat beschikbaar. Wetenschappers vinden varkens interessante dieren om als orgaandonoren te dienen. De kans op afstoting was tot voor kort echter groot. Tot er eind 2021 een doorbraak kwam.

 

Opdrachten
Bekijk de video ´Voor het eerst hart van varken in mens geplaatst’.
1  Waardoor kon de patiënt volgens de arts geen menselijk donorhart krijgen?
2  Waardoor is het eigenlijk onwaarschijnlijk dat hij dan wel een transplantatie met het hart van een varken kon overleven?
3  Licht toe waardoor er wereldwijde belangstelling is voor deze harttransplantatie.

Lees de tekst ‘Doorbraak’: voor het eerst varkensnier bij mens geplaatst’.
4  Door welk resultaat concludeerden de wetenschappers dat het experiment geslaagd was?
5  Licht toe wanneer je een experiment als dit pas echt geslaagd mag noemen.
Om welke twee redenen zijn varkens volgens wetenschappers ideale orgaandonoren?
7  Welke kritiek hebben dierenwelzijnsorganisaties op het gebruik van varkensorganen.

Lees de tekst ‘Artsen transplanteren varkenshart naar mens’
8  Welke aanpassingen aan de genen van varkensembryo’s hebben bio-medici gedaan om afstoting van de getransplanteerde nier te voorkomen?
9  Wat is het voordeel dat laboranten in vroegembryonaal stadium het genoom van een varken aanpassen.
10  Noteer twee complicaties die zich na een transplantaties kunnen voordoen?
11  Licht toe of jij het ethisch verantwoord vindt dat de Amerikaanse patiënt een xenotransplantatie heeft ondergaan.
12  Welke genen coderen voor de eiwitten die betrokken zijn bij afstotingsreacties?
13  Welk onderzoek is nodig om uiteindelijk xenotransplantatie breder in te kunnen zetten?
14  Licht toe waardoor xenotransplantatie in Nederland voorlopig niet aan de orde is.
15  Welke verandering in reactie van het gebruik van dieren als orgaandonor heeft zich de afgelopen tien tot twintig jaar voorgedaan?
16  Welke andere technieken kunnen in de toekomst wellicht ook uitkomst bieden om van de wachtlijsten bij orgaantransplantatie af te komen?

NB De man die het varkenshart ontving is na ongeveer twee maanden overleden. Eerste man die varkenshart kreeg is overleden | Buitenland | AD.nl

 

Bronnen
NOS: Voor het eerst hart van varken in mens geplaatst‘
NOS: ‘Doorbraak’: voor het eerst varkensnier bij mens geplaatst’
Nemo Kennislink: ’Artsen transplanteren varkenshart naar mens’

Meer weten?
Nieuwe oogst: ‘Is tekort aan organen bij de mens op te lossen met donorvarken?

 

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 havo H12 Gezondheid.