NU Actueel

Uitstoot lachgas sterk verminderd

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

We hebben je aandacht! Lachgas is populair in het uitgaansleven, maar daar gaat het in deze opgave niet om. Nou ja, alleen op het eind. Lachgas (N2O) komt vrij bij de productie van caprolactam, een grondstof van de productie van nylon. In grote hoeveelheden levert lachgas een schadelijke bijdrage aan het klimaat. Het bedrijf Lanxess, bij Antwerpen (België) is het gelukt om de uitstoot van dit gas te verminderen bij de nylonproductie. Lees eerst dit artikel.

Opdrachten

In het artikel staat dat de schadelijkheid aan het klimaat van lachgas ten opzichte van CO2 vele malen groter is.

  1. Bereken hoeveel gram lachgas evenveel schade toebrengt aan het klimaat als 1,0 kg CO2.
  2. Geef de molecuulformule en de systematische naam van lachgas.
  3. Geef de vergelijking van de beschreven kraakreactie van lachgas tot stikstof en zuurstof.
  4. Geef de reactievergelijking de tweede processtap, waarin  NOx reageert met ammoniak (NH3). Gebruik de formule NO2 voor NOx.
  5. Beredeneer met behulp van een gegeven in de tekst dat in elk geval één van beide reacties exotherm is
  6. Het artikel vertelt iets over de niet-schadelijkheid voor de mens. Ben je het eens met de bewering die in het artikel wordt genoemd? Gebruik eventueel bronnen van het internet.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Petrochem.nl
Bron afbeelding: Shutterstock