NU Actueel

Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020

 - NU Actueel Video bekijken

De uitstoot van broeikasgassen is ten opzichte van 2019 met 8 procent gedaald. De uitstoot in Nederland is nu 24,5 procent lager dan in 1990. Daarmee zijn de afspraken die over de vermindering van broeikasgassen zijn afgesproken bijna gehaald. Er was namelijk afgesproken dat er in 2020 25% minder broeikassen uitgestoten mogen worden dan in 1990.  

Opdrachten:

  1. Hoe komt het dat er in 2020 minder broeikassen zijn uitgestoten?
  2. In 2020 moest er 25% minder aan broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990. Vind jij dat deze doelstelling is gehaald? Leg je antwoord uit.
  3. Bekijk het diagram. Welke sector kan volgens jou het meeste doen om de co-2 uitstoot te verkleinen?

Meer informatie:

Klimaatakkoord | Klimaatakkoord

Hoe groot is onze broeikasgasuitstoot? (cbs.nl)

Wil je meer weten over onze economie methode Pincode?

Naar website